http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,028.008,064.00
THB 251.93253.20
EUR 10,524.0010,577.00
GBP 13,113.0013,375.00
AUD 7,371.007,518.00
CAD 7,266.007,411.00
JPY 75.8577.35
ວັນທີ: 01/09/2014 ລະອຽດ...