http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,074.008,105.00
THB 248.00249.25
EUR 9,854.009,904.00
GBP 12,408.0012,656.00
AUD 6,459.006,588.00
CAD 6,770.006,905.00
JPY 66.4667.77
ວັນທີ: 22/12/2014 ລະອຽດ...