http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,032.008,058.00
THB 252.11253.38
EUR 10,786.0010,840.00
GBP 13,410.0013,679.00
AUD 7,435.007,584.00
CAD 7,347.007,494.00
JPY 77.5879.11
ວັນທີ: 25/07/2014 ລະອຽດ...