http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,093.008,125.00
THB 250.65251.91
EUR 8,744.008,788.00
GBP 11,781.0012,016.00
AUD 6,089.006,210.00
CAD 6,090.006,211.00
JPY 66.2267.52
ວັນທີ: 31/03/2015 ລະອຽດ...