ທຄຕລ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Most Productive Network ໃນງານ MoneyGram Asia Pacific Agent Conference 2011 ທີ່ KOTA KINABALU, MALAYSIA.
ລົງຂ່າວວັນທີ: 2/4/2554
ຈຳນວນຄັ້ງອ່ານຂ່າວ: ຂ່າວນີ້ໄດ້ອ່ານ 8345 ຄັ້ງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນໜຶ່ງໃນຫລາຍຯສາຂາຕົວແທນ  ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນ ເງິນດ່ວນຂ້າມປະເທດ MoneyGram ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານ  MoneyGram Asia Pacific Agent Conference 2011 ທີ່ KOTA KINABALU,  MALAYSIA ລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/03/2011. ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງຄວາມພາກພູມໃຈ  ແລະ ຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນລະ ຫວ່າງປະເທດ, ທະນາຄານ  ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Most Productive Network .  MoneyGram ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນ (10 ນາທີ) ໂດຍມີສາຂາຕົວແທນ  ຫລາຍກວ່າ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ.


ລາຄາຊື້ຂາຍຄໍາ