http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,034.008,065.00
THB 249.22250.47
EUR 10,149.0010,200.00
GBP 12,671.0012,924.00
AUD 6,900.007,038.00
CAD 7,034.007,174.00
JPY 73.2174.65
ວັນທີ: 24/10/2014 ລະອຽດ...