http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,035.008,066.00
THB 249.33250.58
EUR 10,136.0010,187.00
GBP 12,677.0012,931.00
AUD 6,919.007,057.00
CAD 7,019.007,159.00
JPY 73.7375.18
ວັນທີ: 23/10/2014 ລະອຽດ...