http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,028.008,063.00
THB 248.89250.14
EUR 11,070.0011,126.00
GBP 13,298.0013,564.00
AUD 7,408.007,556.00
CAD 7,164.007,307.00
JPY 77.0178.53
ວັນທີ: 23/04/2014 ລະອຽດ...