http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,028.008,063.00
THB 250.09251.35
EUR 11,076.0011,132.00
GBP 13,264.0013,530.00
AUD 7,372.007,519.00
CAD 7,179.007,322.00
JPY 77.0978.61
ວັນທີ: 18/04/2014 ລະອຽດ...