http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,029.008,060.00
THB 246.78248.02
EUR 9,995.0010,045.00
GBP 12,408.0012,656.00
AUD 6,746.006,881.00
CAD 7,008.007,148.00
JPY 67.0568.37
ວັນທີ: 26/11/2014 ລະອຽດ...