http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,103.008,135.00
THB 240.85243.10
EUR 8,931.008,976.00
GBP 12,430.0012,679.00
AUD 5,963.006,082.00
CAD 6,114.006,236.00
JPY 64.9466.21
ວັນທີ: 07/07/2015 ລະອຽດ...