http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,068.008,100.00
THB 245.60246.83
EUR 9,009.009,054.00
GBP 12,042.0012,283.00
AUD 6,307.006,433.00
CAD 6,382.006,509.00
JPY 66.1667.46
ວັນທີ: 06/05/2015 ລະອຽດ...