http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,091.008,123.00
THB 249.27250.52
EUR 9,147.009,193.00
GBP 11,998.0012,238.00
AUD 6,193.006,316.00
CAD 6,243.006,367.00
JPY 67.3668.68
ວັນທີ: 30/01/2015 ລະອຽດ...