http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,024.008,058.00
THB 252.00253.27
EUR 10,750.0010,804.00
GBP 13,387.0013,655.00
AUD 7,412.007,560.00
CAD 7,277.007,422.00
JPY 77.3678.89
ວັນທີ: 30/07/2014 ລະອຽດ...