ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ( ທຄຕລ) ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ປະກາດເອກະລາດ ໃນທ້າຍປີ 1975 ແລະ ໄດ້ເລີ້ມ ດຳເນີນທຸລະກິດມາ ນັບແຕ່ປີ 1976. ໃນໄລຍະປີ 1975 ຫາ 1976, ທຄຕລ ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດພິເສດ ໃນການເປັນສາຂາ ຂອງທະນາຄານລັດ ໃນເມື່ອກ່ອນ (ທະນາຄານກາງ) ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ເປັນທະນາຄານດຽວ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດກັບສາກົນ ( Inter Banking ) ແລະ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງ ບັນດາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຕ່າງໆ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ພະຈິກ 1989, ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ແມ່ນ ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ເຕັມຮູບແບບ ອີງຕາມກົດໝາຍ ຈາກທະນາ ຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ດຳລັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ.

ບັນດາທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ້ມຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ ເຊັ່ນ: ບໍລິມາດຂອງຊັບສິນ, ເງິນຝາກ, ເງິນກູ້ ແລະ ຈຳນວນ ຂອງລູກຄ້າ. ໂດຍ ລວມແລ້ວ, ທຄຕລໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີ 18 ສາຂາ, 20 ໜ່ວຍບໍລິການ, 10 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ທະນາຄານຕົວແທນໃນໂລກ.

ທຄຕລ ແມ່ນໄດ້ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ອີກທະນາຄານໜຶ່ງທີ່ມຸ້ງໝັ້ນ ໃນ ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ ຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງ, ພັດທະນາ, ສ້າງຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການ ໃຫ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປະຈຸບັນ ການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ: ບໍລິການດ້ານເງິນ ຝາກ, ເງິນກູ້, ອອກໃບຮັບປະກັນຈາກທະນາຄານ, ຊຳລະສະສາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການບັດ ATM, ບໍລິການບັດເຄຼດິດສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.
 
/ດ
 
ມື້​ພັກ
 
​ເນື້ອ​ໃນ
1
01 ມັງກອນ 2015 (ວັນ​ພະຫັດ)
ປີ​ໃໝ່​ສາກົນ
2
09 ມີນາ 2015 (ວັນ​ຈັນ)
ພັກ​ຊົດ​ເຊີຍ​ວັນ​ແມ່ຍິງ​ສາກົນ
3
14 ​ເມສາ 2015 (ວັນ​ອັງຄານ)
ວັນ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ
4
15 ​ເມສາ 2015 (ວັນພຸດ)
ວັນ​ບຸນປີ​ໃໝ່​ລາວ
5
16 ​ເມສາ 2015 (ວັນ​ພະຫັດ)
ວັນ​ບຸນປີ​ໃໝ່​ລາວ
6
01 ພຶດສະພາ 2015 (ວັນ​ສຸກ)
ວັນ​ກຳມະກອນ​ສາກົນ
7
20 ກໍລະກົດ 2015 (ວັນ​ຈັນ)
ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ
8
07 ຕຸລາ 2015 (ວັນ​ພຸດ)
ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
9
02 ທັນວາ 2015 (ວັນ​ພຸດ)
ວັນຊາດ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ