http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,023.008,054.00
THB 249.85251.11
EUR 10,369.0010,421.00
GBP 12,829.0013,086.00
AUD 7,157.007,300.00
CAD 7,185.007,329.00
JPY 73.5575.00
ວັນທີ: 17/09/2014 ລະອຽດ...