http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,028.008,063.00
THB 248.91250.16
EUR 11,083.0011,139.00
GBP 13,267.0013,533.00
AUD 7,344.007,491.00
CAD 7,166.007,309.00
JPY 77.1478.66
ວັນທີ: 24/04/2014 ລະອຽດ...