ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕຳແໜ່ງວິຊາການໄອທີ ຂອງສູນໄອທີ

29/05/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາ ເຊກອງ

29/05/2017 - 30/06/2017

ເປີດແຈກ-ຮັບ ຟອມຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາເຊກອງເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານຂັບລົດສັນຍາຈ້າງ ປະຈຳ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

18/05/2017

ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທາງເວັບໄຊ໌ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ເຂົ້າມາຊື້ຟອມຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ແຄມຂອງ) ຕຶກ C ຊັ້ນ 4, ​ໂດຍ​ໃຫ້​ເອົາໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ແລະ ​ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ​ຂອງ​ແທ້​ມາ​ນຳ. ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານອະນາໄມສັນຍາຈ້າງ ປະຈຳ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

09/05/2017

ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທາງເວັບໄຊ໌ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ເຂົ້າມາຊື້ຟອມຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ແຄມຂອງ) ຕຶກ C ຊັ້ນ 4, ​ໂດຍ​ໃຫ້​ເອົາ​ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼທ ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ​ຂອງ​ແທ້​ມາ​ນຳ. ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັການໃໝ່ ຕຳແໜ່ງນິຕິກຳ ແລະ ໄອທີ

24/04/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາ ຄຳມ່ວນ

24/04/2017

ເປີດແຈກ-ຮັບ ຟອມຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາຄຳມ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຕືອນ

29/10/2015

ປະກາດເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ