ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ພາກທິດສະດີ ທຄຕລ ສາຂາຜົ້ງສາລີ

ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຜົ້ງສາລີ

ວັນທີສອບເສັງ 27/02/2018 ເວລາ 15:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ