ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດ

ເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານໃໝ່ ທຄຕລ ສາຂາອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ

ໃຫ້ເຂົ້າມາສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 11/06/2018 ເວລາ 14:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ຫ້ອງສະໂມສອອນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກງານໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສ໌ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ