ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.331 8.332 8.334 8.371
US Dollar USD 50-100 8.332 8.332 8.334 8.371
Thai Baht THB 260,45 260,45 260,5 262,4
Euro EUR 1-20 9.716 9.717 9.719 9.765
Euro EUR 50-500 9.717 9.717 9.719 9.765
Pound Sterling GBP 10.948 10.948 10.950 11.167
Australian Dollar AUD 6.192 6.192 6.194 6.315
Canadian Dollar CAD 6.190 6.190 6.192 6.313
Japanese Yen JPY 74,79 74,79 74,85 76,28
Swiss Franc CHF 7.998 7.998 8.000 8.158
Renminbi Yuan CNY 1.300 1.300 1.302 1.323
Danish Krone DKK - - 1.346 1.373
Norwegian Krone NOK - - 1.060 1.081
Swedish Krona SEK - - 975 994
Singapore Dollar SGD 6.148 6.148 6.150 6.271
HongKong Dollar HKD - - 1.085 1.106
Vietnamese Dong VND - - 0,3681 0,3754

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.