ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.230 8.231 8.233 8.270
US Dollar USD 50-100 8.231 8.231 8.233 8.270
Thai Baht THB 243,2 243,2 243,25 245,01
Euro EUR 1-20 8.921 8.922 9.203 9.249
Euro EUR 50-500 8.922 8.922 9.203 9.249
Pound Sterling GBP 10.313 10.313 10.407 10.619
Australian Dollar AUD 6.096 6.096 6.192 6.318
Canadian Dollar CAD 6.003 6.003 6.147 6.273
Japanese Yen JPY 71,2 71,2 72,82 74,28
Swiss Franc CHF 8.161 8.161 8.403 8.575
Renminbi Yuan CNY 1.190 1.190 1.192 1.214
Danish Krone DKK - - 1.275 1.301
Norwegian Krone NOK - - 1.003 1.023
Swedish Krona SEK - - 967 986
Singapore Dollar SGD - - 6.022 6.143
HongKong Dollar HKD - - 1.078 1.100
Vietnamese Dong VND - - 0,3646 0,3719

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.