ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,184 8,185 8,187 8,224
US Dollar USD 50-100 8,185 8,185 8,187 8,224
Thai Baht THB 236.95 236.95 237 238.72
Euro EUR 1-20 8,806 8,807 8,888 8,933
Euro EUR 50-500 8,807 8,807 8,888 8,933
Pound Sterling GBP 10,439 10,439 10,533 10,748
Australian Dollar AUD 5,992 5,992 6,088 6,212
Canadian Dollar CAD 5,861 5,861 6,005 6,128
Japanese Yen JPY 70.97 70.97 70.97 74.14
Swiss Franc CHF 7,923 7,923 8,165 8,332
Renminbi Yuan CNY 1,166 1,166 1,168 1,190
Danish Krone DKK - - 1,231 1,256
Norwegian Krone NOK - - 984 1,003
Swedish Krona SEK - - 948 967
Singapore Dollar SGD - - 5,949 6,068
HongKong Dollar HKD - - 1,075 1,096
Vietnamese Dong VND - - 0.3623 0.3696

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.