ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.281 8.282 8.284 8.321
US Dollar USD 50-100 8.282 8.282 8.284 8.321
Thai Baht THB 251,14 251,14 251,19 253,02
Euro EUR 1-20 9.728 9.729 9.731 9.777
Euro EUR 50-500 9.729 9.729 9.731 9.777
Pound Sterling GBP 10.739 10.739 10.741 10.953
Australian Dollar AUD 6.386 6.386 6.388 6.514
Canadian Dollar CAD 6.313 6.313 6.315 6.439
Japanese Yen JPY 72,78 72,78 72,78 74,24
Swiss Franc CHF 8.072 8.072 8.074 8.234
Renminbi Yuan CNY 1.235 1.235 1.237 1.260
Danish Krone DKK - - 1.346 1.373
Norwegian Krone NOK - - 1.072 1.094
Swedish Krona SEK - - 1.038 1.059
Singapore Dollar SGD - - 6.202 6.326
HongKong Dollar HKD - - 1.084 1.105
Vietnamese Dong VND - - 0,3668 0,3741

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.