ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.285 8.286 8.288 8.325
US Dollar USD 50-100 8.286 8.286 8.288 8.325
Thai Baht THB 254,96 254,96 255,01 256,87
Euro EUR 1-20 9.713 9.714 9.716 9.762
Euro EUR 50-500 9.714 9.714 9.716 9.762
Pound Sterling GBP 10.853 10.853 10.855 11.070
Australian Dollar AUD 6.160 6.160 6.162 6.283
Canadian Dollar CAD 6.145 6.145 6.147 6.268
Japanese Yen JPY 71,75 71,75 71,81 73,18
Swiss Franc CHF 7.979 7.979 7.981 8.138
Renminbi Yuan CNY 1.242 1.242 1.244 1.263
Danish Krone DKK - - 1.344 1.370
Norwegian Krone NOK - - 1.022 1.042
Swedish Krona SEK - - 1.006 1.026
Singapore Dollar SGD 5.739 5.739 5.741 5.854
HongKong Dollar HKD - - 1.084 1.106
Vietnamese Dong VND - - 0,3672 0,3746

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.