ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.245 8.246 8.248 8.285
US Dollar USD 50-100 8.246 8.246 8.248 8.285
Thai Baht THB 246,39 246,39 246,44 248,25
Euro EUR 1-20 9.410 9.411 9.413 9.457
Euro EUR 50-500 9.411 9.411 9.413 9.457
Pound Sterling GBP 10.485 10.485 10.487 10.694
Australian Dollar AUD 6.410 6.410 6.412 6.538
Canadian Dollar CAD 6.328 6.328 6.330 6.455
Japanese Yen JPY 70,65 70,65 70,67 72,06
Swiss Franc CHF 8.457 8.457 8.459 8.626
Renminbi Yuan CNY 1.199 1.199 1.201 1.223
Danish Krone DKK - - 1.326 1.352
Norwegian Krone NOK - - 1.054 1.075
Swedish Krona SEK - - 1.025 1.046
Singapore Dollar SGD - - 6.126 6.249
HongKong Dollar HKD - - 1.079 1.100
Vietnamese Dong VND - - 0,365 0,3724

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.