ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.275 8.276 8.278 8.315
US Dollar USD 50-100 8.276 8.276 8.278 8.315
Thai Baht THB 265,58 265,58 265,63 267,57
Euro EUR 1-20 10.139 10.140 10.142 10.190
Euro EUR 50-500 10.140 10.140 10.142 10.190
Pound Sterling GBP 11.415 11.415 11.417 11.643
Australian Dollar AUD 6.252 6.252 6.254 6.377
Canadian Dollar CAD 6.196 6.196 6.198 6.320
Japanese Yen JPY 75,41 75,41 75,47 76,92
Swiss Franc CHF 8.081 8.081 8.083 8.243
Renminbi Yuan CNY 1.302 1.302 1.304 1.328
Danish Krone DKK - - 1.409 1.437
Norwegian Krone NOK - - 1.091 1.113
Swedish Krona SEK - - 1.005 1.025
Singapore Dollar SGD 6.219 6.219 6.221 6.343
HongKong Dollar HKD - - 1.075 1.097
Vietnamese Dong VND - - 0,3649 0,3722

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.