ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,179 8,180 8,182 8,217
US Dollar USD 50-100 8,180 8,180 8,182 8,217
Thai Baht THB 240.74 240.74 240.79 242.54
Euro EUR 1-20 8,877 8,878 9,158 9,204
Euro EUR 50-500 8,878 8,878 9,158 9,204
Pound Sterling GBP 10,378 10,378 10,472 10,686
Australian Dollar AUD 5,964 5,964 6,060 6,183
Canadian Dollar CAD 5,918 5,918 6,063 6,186
Japanese Yen JPY 70.46 70.46 70.46 73.52
Swiss Franc CHF 8,081 8,081 8,323 8,493
Renminbi Yuan CNY 1,173 1,173 1,175 1,196
Danish Krone DKK - - 1,268 1,293
Norwegian Krone NOK - - 1,002 1,022
Swedish Krona SEK - - 963 983
Singapore Dollar SGD - - 5,988 6,108
HongKong Dollar HKD - - 1,072 1,094
Vietnamese Dong VND - - 0.3637 0.371

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.