ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.252 8.253 8.255 8.292
US Dollar USD 50-100 8.253 8.253 8.255 8.292
Thai Baht THB 264,93 264,93 264,98 266,91
Euro EUR 1-20 10.296 10.297 10.299 10.348
Euro EUR 50-500 10.297 10.297 10.299 10.348
Pound Sterling GBP 11.459 11.459 11.461 11.688
Australian Dollar AUD 6.442 6.442 6.444 6.570
Canadian Dollar CAD 6.300 6.300 6.302 6.425
Japanese Yen JPY 76,48 76,48 76,54 78,01
Swiss Franc CHF 8.508 8.508 8.510 8.679
Renminbi Yuan CNY 1.296 1.296 1.298 1.319
Danish Krone DKK - - 1.422 1.450
Norwegian Krone NOK - - 1.091 1.113
Swedish Krona SEK - - 1.063 1.085
Singapore Dollar SGD 6.249 6.249 6.251 6.374
HongKong Dollar HKD - - 1.078 1.100
Vietnamese Dong VND - - 0,3658 0,3732

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.