ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.278 8.279 8.281 8.318
US Dollar USD 50-100 8.279 8.279 8.281 8.318
Thai Baht THB 254,2 254,2 254,25 256,1
Euro EUR 1-20 9.768 9.769 9.771 9.817
Euro EUR 50-500 9.769 9.769 9.771 9.817
Pound Sterling GBP 10.846 10.846 10.848 11.063
Australian Dollar AUD 6.191 6.191 6.193 6.315
Canadian Dollar CAD 6.213 6.213 6.215 6.337
Japanese Yen JPY 73,15 73,15 73,21 74,61
Swiss Franc CHF 8.043 8.043 8.045 8.204
Renminbi Yuan CNY 1.240 1.240 1.242 1.262
Danish Krone DKK - - 1.351 1.378
Norwegian Krone NOK - - 1.044 1.065
Swedish Krona SEK - - 1.015 1.035
Singapore Dollar SGD 5.755 5.755 5.757 5.870
HongKong Dollar HKD - - 1.083 1.104
Vietnamese Dong VND - - 0,3668 0,3741

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.