ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.280 8.281 8.283 8.320
US Dollar USD 50-100 8.281 8.281 8.283 8.320
Thai Baht THB 251,26 251,26 251,31 253,14
Euro EUR 1-20 9.740 9.741 9.743 9.789
Euro EUR 50-500 9.741 9.741 9.743 9.789
Pound Sterling GBP 10.785 10.785 10.787 11.001
Australian Dollar AUD 6.386 6.386 6.388 6.514
Canadian Dollar CAD 6.297 6.297 6.299 6.423
Japanese Yen JPY 72,82 72,82 72,82 74,27
Swiss Franc CHF 8.088 8.088 8.090 8.250
Renminbi Yuan CNY 1.240 1.240 1.242 1.265
Danish Krone DKK - - 1.348 1.375
Norwegian Krone NOK - - 1.077 1.099
Swedish Krona SEK - - 1.044 1.065
Singapore Dollar SGD - - 6.212 6.337
HongKong Dollar HKD - - 1.083 1.105
Vietnamese Dong VND - - 0,3669 0,3743

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.