ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,182 8,183 8,185 8,221
US Dollar USD 50-100 8,183 8,183 8,185 8,221
Thai Baht THB 238.38 238.38 238.43 240.16
Euro EUR 1-20 8,876 8,877 8,879 8,920
Euro EUR 50-500 8,877 8,877 8,879 8,920
Pound Sterling GBP 10,107 10,107 10,109 10,313
Australian Dollar AUD 6,128 6,128 6,130 6,250
Canadian Dollar CAD 5,791 5,791 5,793 5,906
Japanese Yen JPY 72.81 72.81 72.81 74.27
Swiss Franc CHF 7,878 7,878 7,880 8,038
Renminbi Yuan CNY 1,175 1,175 1,177 1,198
Danish Krone DKK - - 1,230 1,255
Norwegian Krone NOK - - 992 1,012
Swedish Krona SEK - - 953 972
Singapore Dollar SGD - - 5,959 6,078
HongKong Dollar HKD - - 1,076 1,098
Vietnamese Dong VND - - 0.3615 0.3687

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.