ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.288 8.289 8.291 8.328
US Dollar USD 50-100 8.289 8.289 8.291 8.328
Thai Baht THB 263,8 263,8 263,85 265,78
Euro EUR 1-20 10.061 10.062 10.064 10.112
Euro EUR 50-500 10.062 10.062 10.064 10.112
Pound Sterling GBP 11.372 11.372 11.374 11.600
Australian Dollar AUD 6.172 6.172 6.174 6.296
Canadian Dollar CAD 6.162 6.162 6.164 6.285
Japanese Yen JPY 74,6 74,6 74,66 76,09
Swiss Franc CHF 8.046 8.046 8.048 8.206
Renminbi Yuan CNY 1.306 1.306 1.308 1.329
Danish Krone DKK - - 1.391 1.418
Norwegian Krone NOK - - 1.069 1.091
Swedish Krona SEK - - 991 1.010
Singapore Dollar SGD 6.189 6.189 6.191 6.313
HongKong Dollar HKD - - 1.079 1.101
Vietnamese Dong VND - - 0,3663 0,3736

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.