ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.510 8.511 8.513 8.526
US Dollar USD 50-100 8.511 8.511 8.513 8.526
Thai Baht THB 266,37 266,37 266,42 267,36
Euro EUR 1-20 9.808 9.809 9.811 9.858
Euro EUR 50-500 9.809 9.809 9.811 9.858
Pound Sterling GBP 11.070 11.070 11.072 11.292
Australian Dollar AUD 6.023 6.023 6.025 6.144
Canadian Dollar CAD 6.296 6.296 6.298 6.422
Japanese Yen JPY 74,88 74,88 74,94 76,38
Swiss Franc CHF 8.172 8.172 8.174 8.335
Renminbi Yuan CNY 1.241 1.241 1.243 1.262
Danish Krone DKK - - 1.351 1.378
Norwegian Krone NOK - - 1.068 1.089
Swedish Krona SEK - - 968 987
Singapore Dollar SGD 6.101 6.101 6.103 6.223
HongKong Dollar HKD - - 1.106 1.129
Vietnamese Dong VND - - 0,3667 0,374

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.