ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.508 8.509 8.511 8.524
US Dollar USD 50-100 8.509 8.509 8.511 8.524
Thai Baht THB 267,47 267,47 267,52 268,47
Euro EUR 1-20 9.843 9.844 9.846 9.892
Euro EUR 50-500 9.844 9.844 9.846 9.892
Pound Sterling GBP 11.110 11.110 11.112 11.332
Australian Dollar AUD 6.052 6.052 6.054 6.173
Canadian Dollar CAD 6.311 6.311 6.313 6.437
Japanese Yen JPY 74,98 74,98 75,04 76,48
Swiss Franc CHF 8.200 8.200 8.202 8.364
Renminbi Yuan CNY 1.242 1.242 1.244 1.263
Danish Krone DKK - - 1.354 1.381
Norwegian Krone NOK - - 1.070 1.092
Swedish Krona SEK - - 970 990
Singapore Dollar SGD 6.119 6.119 6.121 6.241
HongKong Dollar HKD - - 1.106 1.128
Vietnamese Dong VND - - 0,3668 0,3741

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.