ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ (​ເງິນຝາກ​ປະຈຳ)

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ສູງ​ຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນ ໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະ ຍັງເປັນການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານເງິນທີ່ດີ ໃນອະນາຄົດ, ​ເໝາະສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່ມີ​ເງິນ​ເປັນ​ກ້ອນ ​ແຕ່ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຕ້ອງການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນປະຈຸ​ບັນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຈາກດອກ​ເບ້​ຍສູງທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກຊັບ​ຄ້ຳ​ປະກັນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອນຳ​ທະນາຄານ.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບັ້ຍ ​ແລະ​ ​ຍອດ​ເງິນ​​ຝາກໃນ​ບັນຊີ​ຜ່ານຜະລິດ​ຕະພັນ Internet Banking ​​​ແລະ SMS Banking.
 • ສາມາດໃຊ້​​ເປັນ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນໃນ​ການ​ຂໍອອກ​ບັດ CREDIT VISA ຂອງ ທຄຕລ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຕໍ່ກຳນົດໄລຍະການ​ຝາກ​ເງິນ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳນົດໄດ້​​ແບບອັດຕະໂນມັດ.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​​​ເພື່ອຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​​​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 1,000,000 ກີບ, 200 ​ໂດ​ລາ, 5,000 ບາດ.
 • ​ເລືອກ​ໄລຍະ​ ຫຼື ກຳນົດ​ເວລາ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຝາກ​.
 • ​ເລືອກ​ຮູບ​​ແບບ​ການ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເຊັ່ນ: ຮັບ​​ເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ, ຮັບ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ, ຮັບເປັນ​ໄຕ​ມາດ (3​ເດືອນ), ຮັບ​ເປັນ​ງວດ (6​ ເດືອນ), ຮັບເປັນ​ປີ (ສຳລັບ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ 12, 24, 36, 48 ​ເດືອນ ​ແລະ 60 ​ເດືອນ), ​ແລະ ຮັບດອກ​ເບັ້ຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ 1 ປີ​ຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ 36 ​ເດືອນ, 48 ​ເດືອນ ​ແລະ 60 ​ເດືອນ).
 • ​ໄດ້​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຂອງ ທຄຕລ ປະກາດ​ໃຊ້​​​​ໃນ​ເວລາ​ເປີດ​ບັນຊີ ​ແລະ ມື້ຕໍ່​ສັນຍາ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ.
 • ສາມາດ​ເລືອກ​ຮູບ​ແບບ​ການຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ ດ້ວຍ​ການ​ໂອນດອກ​ເບັ້ຍ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດໂດຍ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດຕາມ​ກຳນົດສັນຍາທີ່​ຕົກລົງ​ກັນ​ໃນ​ເວລາ​ເປີດ​ບັນຊີ.
 • ກໍລະນີ​ຕ້ອງການ​ຖອນ​​ເງິນ​ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ​ກ່ອນ​ຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້, ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂທີ່​ ທຄຕລ ກຳນົດ​ໃຫ້​ດັ່ງ​ນີ້:
 1. ກໍລະນີ​ປິດ​ກ່ອນ 3 ​ເດືອນ ທະນາຄານ​ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ.
 2. ກໍລະນີ​ປິດ​ຫຼັງ 3 ​ເດືອນ ​ແຕ່​ບໍ່​ຄົບ​ກຳນົດ (ສຳລັບ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເພດ) ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ ​ໂດຍ​ອີງ​​ໃສ່​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ຂອງ ທະນາຄານ​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ມື້​ທີ່​ມາ​ຖອນ​ເງິນ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ.
 3. ສຳລັບບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ 12​ເດືອນ, 24​ເດືອນ, 36ເດືອນ, 48​ເດືອນ, ​ແລະ 60ເດືອນ ທີ່​ທະນາຄານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ, ​ໄຕ​ມາດ (3 ​ເດືອນ), ງວດ 6 ​ເດືອນ, ​ແລະ 1 ປີ​ໄປ​ແລ້ວ ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍ​ນັ້ນ​ຄືນ ພ້ອມ​ທັງ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ 0.2% ຂອງ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍອອກ​ໄປ​ ຕໍ່າ​ສຸດ 100,000 ກີບ / 12​ໂດ​ລາ / 500ບາດ ​ໂດຍ​ການ​ໄລ່​ລຽງ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ວຍ​ການ​ຫັກ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ, ​ໃນ​ນັ້ນ ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ໃຫ້​ຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ​ຕົວ​ຈິງ.
 4. ສຳລັບ​ເງິນ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ 36​ເດືອນ, 48​ເດືອນ, ​ແລະ 60​ເດືອນ ທີ່​​ເລືອກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​. ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ຄືນ​ຕາມ​ການ​ໄລ່​ລຽງ​ຕົວ​ຈິງ ດ້ວຍ​ການ​ຫັກ​ອອກ​ຈາກ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ເງິນ​ຝາກ ພ້ອມ​ທັງ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ 1,5% ຂອງ​ວົງ​ເງິນ​ທີ່​ທະນາຄານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ໄປ, ​ໃນ​ນັ້ນ ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ໃຫ້​ຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ​ຕົວ​ຈິງ.

ຄ່າ​ບໍລິການ

 • ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10,000ກີບ / 2 ​ໂດ​ລາ / 50ບາດ ຕໍ່​ບັນຊີ​ຕໍ່​ຄັ້ງ.

​ລະບຽບເງິນຝາກທີກຳນົດ

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຖ້າ​ປຶ້ມ​ເສຍ​ຫາຍ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຊາບ​ໂດຍ​ດ່ວນ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂໍ​ອອກ​ຫົວ​ໃໝ່ (ປຶ້ມ​ເປື້ອນ,ຈີກ​ຂາດ​ ແລະ​ ເສຍ​ຫາຍ) ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕາມ​ລະບຽບ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ມື​ໄດ້ .
 • ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຖອນ ຫຼື ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ ຜູ້​ຝາກ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ມາພ້ອມ​ທຸ​ກໆ​ຄັ້ງ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ມີ​ການ​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ​ຕົວ​ເລກ​ເງິນ​ຝາກ ຫຼື ຊື່​ບັນຊີ​ບໍ່​ຖືກ, ຕ້ອງແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະນາຄານ​ຊາບ​ທັນ​ທີ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ.
 • ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ຝາກ​ເງິນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ຊື່, ປ່ຽນ​ນາມສະກຸນ​ ຫຼື ທີ່ຢູ່​ໃໝ່ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ທະນາຄານ​ຊາບ​ທັນທີ.
 • ໃນ​ກໍລະນີ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ບໍ່​ສາມາດ​ມາ​ຖອນ​ເງິນ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ ຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ໃຈ​ໄດ້ ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ໂດຍ​ຕ້ອງ​ລະບຸ​ເນື້ອ​ໃນ​​ໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ເຊັ່ນ: ວັນ​ທີ, ຊື່​ຜູ້​ຖືກ​ມອບ​ສິດ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຖອນ, ຊື່ ​ແລະ ​ເລກ​ບັນຊີ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຖອນ ພ້ອມ​ທັງ​ລາຍເຊັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຝາກ​ໄວ້​ກັບ​ທະນາຄານ. ນອກ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມອບ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື passport ​ໃຫ້​ຜູ້​ຖືກ​ມອບ​ສິດ​ຖື​ມາ​ພ້ອມ.