ບໍລິການຖອນເງິນດ້ວຍ QR Code (QR Withdrawal)
 
#ມາໃໝ່ທັນສະໄໝປອດໄພ...!!!
ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ດ້ວຍ QR Code
……………………….........
ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຖອນເງິນສົດໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດ ຜ່ານຕູ້ ATM ທຄຕລ ທົ່ວລະບົບໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້… ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
👇👇👇
1️⃣ Log in ເຂົ້າ App BCEL One
2️⃣ ເລືອກຟັງຊັ້ນຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ຕາມດ້ວຍຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຖອນ, ເລືອກບັນຊີ ແລ້ວກົດປຸ່ມສະແກນ QR Code
3️⃣ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ຕູ້ ATM ໃຫ້ກົດປຸ່ມຖອນເງິນດ້ວຍ QR Code
4️⃣ ໜ້າຈໍຕູ້ ATM ຈະສະແດງ QR Code
5️⃣ ໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ໄດ້ເປີດລໍຖ້າສະແກນ QR Code ຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອນໍາມາສະແກນ QR Code ຢູ່ຫນ້າຈໍຕູ້ ATM
6️⃣ ໃສ່ລະຫັດບັດ ATM ທີ່ໜ້າຈໍຕູ້ ATM ແລ້ວເງິນທີ່ທ່ານຖອນກໍ່ຈະອອກຈາກຕູ້ທັນທີ.

#ລືມບັດATMກໍ່ຖອນເງິນໄດ້ພຽງໃຊ້BCELOne

😱❗❗❗ສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນຍຸກທັນສະໄໝແບບນີ້ ທ່ານລອງໃຊ້ແລ້ວຫຼືຍັງ?
………………………........
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la 
See Less