ຄຸນລັກສະນະ:

            ທະນາຄານການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ​ຕອບ​ສະໜອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໂອນ​ເງິນ​ ​ໄປ​ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ບໍລິການ, ຄ່າ​ຮ່ຳຮຽນ, ຄ່າ​ປິ່ນປົວ​ພະຍາດ ​ແລະ  ອື່ນໆ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ​ຊັດ​​ເຈນຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທະນາຄານ​ຕົວ​ແທນ ຂອງ​ ທຄຕລ ທົ່ວ​ໂລກ​ກ່ວາ 100 ​ແຫ່ງ. ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​​​ໂອນຜ່ານ​ລະບົບSWIFT ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ ລະບົບ​ມາດຕາ​ຖານ​ສາ​ກົນ ທີ່​ຍອມຮັບ​ທົ່ວ​ໂລກ ຫຼື MoneyGram ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະ ບົບ​ຮັບ-ສົ່ງ​ ເງິນ ດ່ວນ​ພຽງ 10 ນາທີ​ທົ່ວ​ໂລກ.

 ຈຸດປະສົງ ​ແລະເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​​ໂອນ​ເງີ​ນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ:

         ສໍາລັບ ​ລູກ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊໍາລະ​ ຄ່ປິ່ນປົວ,  ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມລະບຽບ​ການ​ທີ່ທະ​ຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງ​ອອກ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ທຸກ​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ​ປອດ​ໄພ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ສະກຸນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນສົດ ຫຼື​ຫັກ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ່​ໄດ້.
 • ທຄຕລ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ໂອນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ.
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ: 

         ທ່ານ ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ​ໄທ, ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, ຢູ​ໂຣ, ​ໂດ​ລາ​ສິງກະ​ ໂປ, ​ໂດ​ລາ​ຮົງ​ກົງ, ​ໂດ​ລາ​ໂ​ອສ໌ຕາ​ລີ, ​ໂດ​ລາ​ກາ​ນາ​ດາ, ​​ເຢັນ​ຢີ່ປຸ່ນ, ​ປອນ​....

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສຳລັບ ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ ພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ສຳລັບ ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ  ພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ເລືອກ​ທະນາຄານ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພວກ​​ເຮົາ​ຢູ່​ ຕ່າງປະ  ເທດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ຈຸ​ດປະສົງ​ຂອງ​ທ່ານ​​​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

Correspondent Bank

Dear Valued Customers,

We would like to inform you our current Standard Settlement Instructions for Telegraphic Transfer, FX and MM. If you have any queries, please do not hesitate to contact us at Treasury International Services Department via Tel: +856 21 241327 Fax:+856 21 218976. We would be pleased to be at your service.

Currency

Bank name

Country

SWIFT CODE

AUD

 

 

 

1

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED

AUSTRALIA

ANZBAU3MXXX

CAD

 

 

 

1

BANK OF NOVA SCOTIA

CANADA

NOSCCATTXXX

CNY

 

 

 

1

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

CHINA

ICBKCNBJXXX

2

FUDIAN BANK CO., LTD

CHINA

KCCBCN2KXXX

3

STANDARD CHARTERED BANK

HONG KONG

SCBLHKHHXXX

4 KUNMING GUANDU RURAL COOPERATIVE BANK CHINA YNRCCNBKXXX

EUR

 

 

 

1

CREDIT AGRICOLE SA

FRANCE

AGRIFRPPXXX

2

COMMERZBANK AG

GERMANY

COBADEFFXXX

3

WELLS FARGO BANK, N.A., LONDON BRANCH

UNITED KINGDOM

PNBPGB2LXXX

4

STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRANCH

GERMANY

SCBLDEFXXXX

5

SOCIETE GENERALE

FRANCE

SOGEFRPPXXX

GBP

 

 

 

1

STANDARD CHARTERED BANK

UNITED KINGDOM

SCBLGB2LXXX

JPY

 

 

 

1

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,

JAPAN

BOTKJPJTXXX

2

MIZUHO BANK, LTD.

JAPAN

MHCBJPJTXXX

3

STANDARD CHARTERED BANK

JAPAN

SCBLJPJTXXX

THB

 

 

 

1

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

BKKBTHBKXXX

2

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

KASITHBKXXX

3

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

KRTHTHBKXXX

4

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL

THAILAND

SCBLTHBXXXX

5

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

THBKTHBKXXX

6

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

TMBKTHBKXXX

7

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

UBOBTHBKXXX

8 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND AYUDTHBKXXX
9 SIAM COMMERCIAL BANK PCL THAILAND SICOTHBKXXX

USD

 

 

 

1

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

VIETNAM

BFTVVNVXXXX

2

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

CHINA

ICBKCNBJXXX

3

FUDIAN BANK CO., LTD

CHINA

KCCBCN2KXXX

4

MIZUHO CORPORATE BANK, LTD.

JAPAN

MHCBJPJTXXX

5

WELLS FARGO BANK, N.A.

UNITED STATES

PNBPUS3NNYC

6

STANDARD CHARTERED BANK

SINGAPORE

SCBLSGSGXXX

7

STANDARD CHARTERED BANK

UNITED STATES

SCBLUS33XXX

8

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

TMBKTHBKXXX

9

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

UBOBTHBKXXX

10 KEB HANA BANK KOREA, REPUBLIC KOEXKRSEXXX
11 KOOKMIN BANK KOREA, REPUBLIC CZNBKRSEXXX

VND

 

 

 

1

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

VIETNAM

BFTVVNVXXXX

BCEL HEAD OFFICE 01 Pangkham Street vientiane POBOX 2925 Tel:(856-21) 213200-1, 213203, 217899, 222495, 223190, 223243-4, Fax: (856-21) 218977, 223012, 214944 SWIFT CODE: COEBLALA, Reuters: BCEL , Website: http://www.bcel.com.la, Email: bcelhovt@bcel.com.la, bcelhqv@bcel.com.la

ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະ ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.

-       Tel: +856 21 241327.

-       Fax: +856 21 218976.

ຄຸນລັກສະນະ:

            ທຸກໆ ​ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ຫຼື​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ກັບທະນາຄາ​ນການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ກໍ່​ສາ ມາດຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ຈາກທຸກໆ​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມາລາ​ວ ກັບ​ລະບົບ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ທັນ​ ສະ​ໄໝ​ ຜ່ານ​ລະບົບ SWIFT ​ແລະ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະບົບ​ມາດຕາ​ຖານ​ສາກົນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ກັນ​ທົ່ວ​​ໂລກ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ​ວອ່ງ​ໄວ. ການ​ສົ່ງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໂອນ​ເງິນ​ພຽງ​​ແຕ່ໃຫ້​ຜູ້​ສົ່ງ​ເງິນ ​ແຈ້ງ​ທະນາຄານ​ຜູ້​ສົ່ງ​ເງິ​ນ ສົ່ງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໂອນ​ເງິນຜ່ານ SWIFT ມາ​ທີ່ BCEL ພ້ອມ​ທັງ​ລະບຸ SWIFT : COEBLALA ຊື່​ບັນຊີ ​ແລະ​ເລກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ມາ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ທ່ານ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນໂອນຈາກ​​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ຢ່າງວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ​ປອດ​ໄພ.
 • ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ສົດ ຫຼືໂອນ​ເຂົ້າບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ່​ໄດ້.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ.
 • ທຄຕລ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ໂອນ​ເຂົ້າ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ: 

         ທ່ານ ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ​ໄທ, ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, ຢູ​ໂຣ, ​ໂດ​ລາ​ສິງກະ​ໂປ, ​ໂດ​ລາ​ຮົງ​ກົງ, ​ໂດ​ລາ​ໂ​ອສ໌ຕາ​ລີ, ​ໂດ​ລາ​ກາ​ນາ​ດາ, ​​ເຢັນ​ຢີ່ປຸ່ນ, ​ປອນ​....

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສຳລັບ ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ ພ້ອມ​ທັງ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຮັບ​ເງິນ.
 • ສຳລັບ ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ ພ້ອມ​ທັງ​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຮັບ​ເງິນ.
 • ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ເລືອກ​ທະນາຄານ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພວກ​​ເຮົາ​ຢູ່​ ຕ່າງ ປະເທດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງຕາມ​ຈຸ​ດປະສົງ​ຂອງ​ທ່ານ​​​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:
 • ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະ ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.

-       Tel: +856 21 241327.

-       Fax: +856 21 218976.

 

ຄຸນລັກສະນະ:

            ​ ເປັນ​ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​​​ຕ່າງປະ​ເທດ ລະຫວ່າງ​ບຸກຄົນ ​ກັບ​ບຸກຄົນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ​ເງິນ ​ແລະ​​​​ຝາກ ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວອ່ງ​ໄວ ​ແລະປອດ​ໄພ. ​ພຽງ​ແຕ່ 10 ນາທີ​ທ່ານ​ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ໄດ້​ທົ່ວ​​ໂລກ, ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ສະດວ​ກ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ ​ກັບທະນາຄານ​ກໍ່​ໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ຮັບ-​ໂອນ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ພຽງ​ແຕ່ 10 ນາທີ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຂອງ ທຄຕລທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ.
 • ທຄຕລ ຍິນ​ດີ​ຊ່ວຍທ່ານ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​​ໃນ​ການ​ຮັບ-​ໂອນ ​ໄດ້ຢ່າງ​ສະດວກ.
 • ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮັບ-​ໂອນ​ໄດ້​ທົ່ວ​​ໂລກ ​ແລະຮັບ ປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
 • ຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ.
 • ບໍ່​ຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ມາ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ: 

        ທ່ານ ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ​ໄທ, ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, ຢູ​ໂຣ, ​ໂດ​ລາ​ສິງກະ​ໂປ, ​ໂດ​ລາ​ຮົງ​ກົງ, ​ໂດ​ລາ​ໂ​ອສ໌ຕາ​ລີ, ​ໂດ​ລາ​ກາ​ນາ​ດາ, ​​ເຢັນ​ຢີ່ປຸ່ນ, ​ປອນ​....

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ.
 • ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ.
 • ປະກອບ​ແບບ​ຟອມຮັບ​ເງິນ: ຊື່​ຜູ້​ຮັບ, ຊື່​ຜູ້​ສົ່ງ, ທີ່ຢູ່​, ຈໍານວນ​ເງິນ​ຮັບ ​ແລະ​​ເລກ ລະຫັດ 8 ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຜູ້​ຝາກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້.
 • ປະກອບ ​ແບບ​ຟອມຝາກ​ເງິນ: ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ, ທີ່ຢູ່​, ຈໍານວນ​ເງິນ​ຝາກ. ຈາກ​ນັ້ນ, ພະນັກງານ​ທະນາຄານ​ຈະ​ມອບ​ເລກ ລະຫັດ 8 ຕົວ​ເລກ​​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຝາກ​ເງິນ, ​ແລະຜູ້​ຝາກ​ເງິນ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊາບ​ຈຳນວນ​ເງິນ ​ແລະ​ເລກ​ລະ ຫັດ 8 ຕົວ​ເລກ.

.

1. ບໍລິການໂອນເງິນອອກ Outward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank 

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນອອກ - Outward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທຄຕລ ສາມາດຕອບສະໜອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນ ສະກຸນເງິນຢວນ ໄປ ສ.ປ ຈີນ ເພື່ືອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank ເຊິ່ງເປັນລະບົບສະເພາະ ການໂອນສະກຸນເງິນຢວນໄປ ສປ ຈີນ.

ຈຸດປະສົງ​ ​ການ​​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ:

 • ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ
 • ສໍາລັບລູກ​ຄ້າ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊໍາລະ​ ຄ່າປິ່ນປົວ,  ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມລະບຽບ​ການ​ທີ່ທະ​ຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງ​ອອກແຕ່ລະໄລຍະ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ​ສາມາດໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ທຸກ​ທະນາຄານ​ທີ່ຢູ່​ໃນ ສ.ປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມວອ່ງ​ໄວ ​ແລະ ​ປອດ​ໄພ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ອອກໄດ້ສະເພາະ​ສະກຸນ​ເງິນຢວນ (CNY)

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 

 • ກະກຽມເອກະສານ ຫຼັກຖານ ປະກອບການໂອນເງິນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງການໂອນ ຫຼື ອີງຕາມລະບຽບການທີ່ ທຄຕລ ແຈ້ງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 • ທະນາຄານຈະບໍ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບເງິນຢູ່ໃນລາຍຊື່ຕ້ອງຫ້າມ
 • ຊ່ວງເວລາຮັບເງິນໂອນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາການໃຫ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານຜູ້ຮັບເງິນ

 2. ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ - Inward Remittance ຜ່ານລະບົບ Border Trade E-bank

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ​ກັບທະນາຄາ​ນການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ​ສາມາດຮັບ​ເງິນ​ໂອນ​ຈາກທະນາຄານ​ຢູ່​ປະເທດຈີນ​ມາລາ​ວ ກັບ​ລະບົບ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ຜ່ານ​ລະບົບ Border Trade E-bank ​​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະບົບ​ສະເພາະ ການໂອນສະກຸນເງິນຢວນ. ສະ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ແລະ ​ວ່ອງ​ໄວ. ການໂອນເງິນເຂົ້າມາພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດການຮັບເງິນເຂົ້າມາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 1. ຊື່ທະນາຄານ.
 2. ຊື່ບັນຊີ ແລະ ເລກບັນຊີ.
 3. ຈຸດປະສົງການໂອນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນໂອນຈາກ​​​​ປະ​ເທດຈີນ​ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ນໍາ ທຄຕລ
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ຂໍຂໍ້ມູນ​ໄດ້ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

 • ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.
 • Tel: (+856 21) 241327, 213 200 -ຕໍ່ 210. (021) 223-190
 • Fax: (+856 21) 218976.
 • www.bcel.com.la