ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ

ເງື່ອນ​ໄຂ​​ເອກະສານ​

1. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີໃໝ່

1.1 ສຳລັບບັນຊີບຸກຄົນ ( ສ່ວນຕົວ ​) ຄົນລາວທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ:

ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍເຊັ່ນ:

ບັດປະຈຳຕົວທີ່​ບໍ​ໝົດ​ອາຍຸ, ສຳມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານບຳນານ, ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ / ຕຳຫລວດ, Passport, ບັດ​ສຸດທິ.

1.2 ສຳລັບບັນຊີບຸກຄົນ ( ສ່ວນຕົວ​ ) ຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ​ແລະ ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ :         

Passport ບັດ​ອະ​ນູຍາດ​​ເຮັດ​ວຽກ Work Permit Card ( ອອກ​ໂດຍ​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ) ບັດ​ອະ​ນູຍາດ​ພັກ​ເຊົາ Stay Permited Card ບັດ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ຖາ​ວອນ ບັດ​ພະນັກງານ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫຼື ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ( ອອກ​ໂດຍ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ )

1.3 ສຳລັບບັນຊີນິຕິບຸກຄົນ (ວິສາຫະກິດຄົນລາວ/ ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ):

ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ທະບຽນ​ອາກອນ ປີ​ປະຈຸ​ບັນ ​( ຖ້າ​ມີ ) ​ແລະ ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ, ​ໃບ​ມອບ​ສິດ​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່ ( ກໍ​ລະ​ນີ​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ​ບໍ່​ສາມາ​ດມາ​ພົວພັນ​ເປີດ​ບັນຊີ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້ ). ເອກ​ກະສາ​ນປະກອບ​ຕື່ມ​ຄືກັບຂໍ້ 1.1

1.4 ສໍາລັບບັນຊີລັດຖະການ,​ ໂຄງການແລະອົງການຈັດຕັ້ງ:

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບບັນຊີຝາກປະຫຍັດ, ກະແສລາຍວັນ ລູກຄ້າສາມາດເປີດບັນຊີທີ່ອອກຊື່ ດຽວກັນ, ສະກຸນເງິນດຽວກັນໄດ້ 1 ບັນຊີ, ຍົກເວັ້ນສະກຸນເງິນຕ່າງກັນ ແລະ ເປັນບັນຊີຝາກປະຈໍາ.

 • ບັນຊີ​ລັດຖະການ: ​ໃບ​ສະ​​ເໜີ​ຈາກ​ກົມ​ກອງ ຫຼື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້​ອມກາ​ປະ​ທັບ.
 • ບັນຊີ​ໂຄງການ: ໃບ​ສະ​ເໜີຈາກ​ໂຄງການ​ ​ເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ ພ້ອມ​ກາ​ປະ​ທັບ​ໂຄງການ ( ຖ້າ​ມີ ), ບົດບັນທຶກ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ໂຄງການ MOU.
 • ບັນ​ຊີອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ: ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຈາກ​ອົງການ, ​ເອກະສານ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໂຄງການ ພ້ອມ​ກາ​ປະ​ທັບ (ຖ້າ​ມີ )
 • ເອກ​ກະສາ​ນປະກອບ​ຕື່ມ​ຄືກັບຂໍ້ 1.1

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບໍລິການອອກປື້ມແຊັກ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ນໍາໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກເຊັ່ນ: ຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນ, ສໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການ​ບໍລິການອື່ນໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າດ້ວຍການຂຽນແຊັກ ເພື່ອສັ່ງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄົນອື່ນ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

1.1 ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ປື້​ມ​ແຊັກຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ລະບຸຈໍາ​ນວນ​ປື້​ມ​ແຊັກ​ທີ່​ຕ້ອງການ, ລົງ​ວັນທີ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທ່ີ່ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.

1.2 ກໍລະນີເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງການ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ​ຕ້ອງ​​ໄດ້ເຂົ້າ​ມາພົວພັນ​ພະນັກງານ​ແທວ​ເລີ​ຢູ່​ຕາມ​ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ  ຂອງ ທຄຕລ ​​ດ້ວຍຕົນເອງ​ພ້ອມທັງ​ຖື​ປື້​ມ​ແຊັກ ຫຼື ປື້​ມ​ເງີ​ນຝາກ​ປະຢັດ, ປື້​ມຝາກ​ປະຈຳ ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ພິມ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ, ຖ້າ​ເປັນບຸກຄົນ​ອື່ນ​ມາ​ແທນ​ຕ້ອງມີ​ໃບ​ສະ​ເໜີ ຫຼື ​ໃບ​ມອບ​ສີດ​ພ້ອມລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.

ສັ່ງພິມ Statement ​ເປັນພິເສດເພີ້ເຕີມ:

 • 1​​ ເດືອນ​ ຫາ 3 ​ເດືອນ: 10,000ກີບ / 1​​ ໂດ​ລາ / 40ບາດ / 10ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 3 ​ເດືອນ​ແຕ່​ບໍ່​ເກີ​ນ 1 ປີ: 20,000ກີບ / 2ໂດ​ລາ / 80ບາດ / 20ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 1 ປີ​ຫາ 3 ປີ : 100,000ກີບ / 12ໂດ​ລາ / 400ບາດ / 100ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 3 ປີ​ຫາ 10 ປີ: 500,000ກີບ / 60ໂດ​ລາ / 2,000ບາດ / 500ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 10 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ (ກໍລະນີ​ສະໜອງ​ໄດ້): 1,000,000ກີບ / 120​ໂດ​ລາ / 4,000ບາດ​ / 1,000ຢວນ/ ຕໍ່ບັນຊີ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ສົ່ງ Statement ຜ່ານ​ທາງ Swift 280,000ກີບ / 35​ໂດ​ລາ / 1,100ບາດ / ບັນຊີ / ​ເດືອນ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ ອອກ​ປື້​ມ​ແຊັກ 50,000ກີບ / 6ໂດ​ລາ / 200ບາດ / 50ຢວນ ຕໍ່​ບັນຊີຕໍ່​ຫົວ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ພິມບັນຊີສຳຮອງ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ການບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢັ້ງຢືນການປະມູນໂຄງການ, ການສໍາພາດ ແລະ ອື່ນໆ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

   1.1   ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ປື້​ມ​ແຊັກຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ລະບຸຈໍາ​ນວນ​ປື້​ມ​ແຊັກ​ທີ່​ຕ້ອງການ, ລົງ​ວັນທີ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທ່ີ່ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.
   1.2 ກໍລະນີເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງການ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ​ຕ້ອງ​​ໄດ້ເຂົ້າ​ມາພົວພັນ​ພະນັກງານ​ແທວ​ເລີ​ຢູ່​ຕາມ​ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ  ຂອງ ທຄຕລ ​​ດ້ວຍຕົນເອງ​ພ້ອມທັງ​ຖື​ປື້​ມ​ແຊັກ ຫຼື ປື້​ມ​ເງີ​ນຝາກ​ປະຢັດ, ປື້​ມຝາກ​ປະຈຳ ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ພິມ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ, ຖ້າ​ເປັນບຸກຄົນ​ອື່ນ​ມາ​ແທນ​ຕ້ອງມີ​ໃບ​ສະ​ເໜີ ຫຼື ​ໃບ​ມອບ​ສີດ​ພ້ອມລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.

 • ສັ່ງພິມ> Statement ​ເປັນພິເສດເພີ້ມເຕີມ:
 • 1​​ ເດືອນ​ ຫາ 3 ​ເດືອນ: 10,000ກີບ / 1​​ ໂດ​ລາ / 40ບາດ / 10ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 3 ​ເດືອນ​ແຕ່​ບໍ່​ເກີ​ນ 1 ປີ: 20,000ກີບ / 2ໂດ​ລາ / 80ບາດ / 20ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 1 ປີ​ຫາ 3 ປີ : 100,000ກີບ / 12ໂດ​ລາ / 400ບາດ / 100ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 3 ປີ​ຫາ 10 ປີ: 500,000ກີບ / 60ໂດ​ລາ / 2,000ບາດ / 500ຢວນ ​ຕໍ່​ບັນຊີ.
 • ​ເກີນ 10 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ (ກໍລະນີ​ສະໜອງ​ໄດ້): 1,000,000ກີບ / 120​ໂດ​ລາ / 4,000ບາດ​ / 1,000ຢວນ/ ຕໍ່ບັນຊີ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ສົ່ງ Statement ຜ່ານ​ທາງ Swift 280,000ກີບ / 35​ໂດ​ລາ / 1,100ບາດ / ບັນຊີ / ​ເດືອນ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ ອອກ​ປື້​ມ​ແຊັກ 50,000ກີບ / 6ໂດ​ລາ / 200ບາດ / 50ຢວນ ຕໍ່​ບັນຊີຕໍ່​ຫົວ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢັ້ງຢືນການປະມູນໂຄງການ, ການສໍາພາດ, ການຂໍທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນປະກອບ​ມີ: ​

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບສະ​ເໜີ​ຂໍ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແບບຟອມ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ​ 20.000 ກີບ / 2 ໂດ​ລາ / 80 ບາດ / 20 ຢວນ ຕໍ່​ຫົວ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ນໍາໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນເງິນໃນບັນຊີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ສັ່ງຈ່າຍແຊັກໃນກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີບໍ່ພຽງພໍ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ:

 • ທະນາຄານ​ຈະອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ (​ແຊັກ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ) ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີຂອງ​ລູກຄ້າເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານກົດ​ໜາຍ.
 • ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງຕ້ອງ​ໄດ້ກວດກາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນຂອງ​ແຊັກ, ກວດກາຈຳ​ນວນ​ເງິນໃນບັນຊີລູກຄ້າທີ່ສັ່ງ​ຈ່າຍເເຊັກ, ກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງພໍແທ້ ພະນັກງານ​ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ​ກໍ່​ຈະ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ 10.000 ກີບ/ຊຸດ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ໜັງສືກວດສອບບັນຊີ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ນໍາໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວເງິນໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບບັນຊີ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ (ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ​ຕ່າງປະ​ເທດ):

 • ອົງການກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​​ສົ່ງ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີທີ່​ເຈົ້າຂອງບັນຊີເຊັນ​ຢັ້ງຢືນ​ໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ​ເພື່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງອະນຸຍາດໃຫ້ ທຄຕລ ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​​ບັນຊີເງິນຝາກ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ ໃຫ້​ແກ່​ອົງການກວດສອບບັນຊີ.
 • ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງກວດກາລາຍເຊັນ ອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຢູ່ໃນໃບສະເໜີ  ທີ່ເປັນສະບັບຕົ້ນ ຖ້າຖືກຕ້ອງກໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການ ສະເໜີ ຂອງອົງການກວດສອບບັນຊີໄດ້.
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ອອກໜັງສືກວດສອບໃຫ້ອົງການກວດສອບພາຍ​ໃນ​ປະເທດ: 50,000ກີບ, 6​ໂດ​ລາ, 200ບາດ, 50ຢວນ /ຕໍ່​ຊຸດ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບໍລິການລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ ຕາມຈຸດບໍລິການ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນ​ການ​ບໍລິການ​ໃໝ່​ຂອງ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນ​ການ​ເດີນທາງ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ຂອງ ທະນາຄານ.
 • ດ້ວຍ​ລົດ​ບໍລິການ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ທີ່​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ອຸປະກອນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ພ້ອມ​ກັບ​ຕູ້ ​ເອທີ​ເອັມ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບບ​ອອນ​ລາຍ ກັບ​ທົ່ວ​ລະບົບ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເບີກ​ຖອນ​ເງິນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ.
 • ນອກ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຍັງ​ສາມາດ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່, ບໍລິການ ATM, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການຮັບສະໝັກເປີດບັດ VISA, ອອກ ບັດ ATM, ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອີແບັງຄິງ ແລະ ອື່ນໆ. ຈຸດບໍລິິການແມ່ນທາງທະນາຄານຈະໝູນວຽນເປັນ ປະຈຳໃນແຕ່ລະອາທິດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບທະນາຄານ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ຈາກ ຄວາມສ່ຽງໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ທ່ານຈະໄດ້ຄວາມສະດວກທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ ບໍ່ມີເວລາເຂົ້າເຖິງຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການກັບລົດເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ຕາມຈຸດບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງປະຈຳອາທິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມື້ໃຫ້ບໍລິການ

ເວລາ

ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

     ວັນຈັນ

   9:00-15:30 ໂມງ

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ດອນນົກຂຸ້ມ)  

     ວັນພຸດ

   9:00-15:30 ໂມງ

ຄະນະກະເສດສາດ (ນາບົງ, ມ. ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ບໍລິການລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ ຕາມເທດສະການ, ງານປະເພນີ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ.

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນອີກການບໍລິການໜຶ່ງ ຂອງ ທຄຕລ ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ເທດສະການ, ງານປະເພນີ ແລະ ງານສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບີກ-ຖອນ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳ ເປັນຖືເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ໃນການເຮັດທຸລະກຳການຊຳລະສະສາງ, ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ພາຍ ໃນງານ ລະຫວ່າງ ທ່ານຜູ້ຊື້ ກັບ ຜູ້ຂາຍ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ທັງເປັນ ການຫຼຸດຂັ້ນຕອນ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຂອງທ່ານທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄປໃນ ຕົວ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄດ້ຮັບໂອກາດທາງທຸລະກິດສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
 • ດ້ວຍລົດບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບຄູ້ ATM ທີ່ ເຊື່ອມແບບອອນລາຍກັບ ທົ່ວລະບົບ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີກຖອນເງິນໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດບັນຊີໃໝ່, ບໍລິການ ATM, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ເປີດບັດ VISA, ອອກບັດ ATM, ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອີແບັງຄິງ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນອື່ນໆ.
 • ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ສ້າງກາລະໂອກາດ ທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນງານໂດຍທາງທະນາຄານຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກຳຊຳລະສະສາງໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າມາໃນງານ, ທ່ານສາມາດຮັບບໍລິການເບີກ-ຖອນ, ຝາກເງິນ, ແລກປ່ຽນເງິນໄດ້ສະດວກ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນຳ​ເງິນສົດ ຫຼື ​ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ກັບ ທຄຕລ  ​(​ໃນ​ກໍລະນີ​ແລກປ່ຽນ​ຜ່ານ​ບັນຊີ) ແລະ​ແຈ້ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ໃນ​ແບບ​ຟອມທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳໜົດ​ໃຫ້.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ຊື້ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ຊື້-ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີເປັນບໍລິການໜື່ງຂອງ ທຄຕລເຊິ່ງ ທຄຕລ ເປັນຕົວແທນໃນ ການຊື້-ຂາຍຄໍາ(ໃນບັນຊີ)ກັບຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ,ບໍລິການນີ້ເໝາະສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະສາມາດສ້າງກຳໄລພາຍໃນມື້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງໃນ​ນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ 3 ແບບ​ຄື:  ແບບທັນທີ (SPOT), ຕັ້ງແບບຂ້າມຄືນ (NY CLOSE) ແລະແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ (GTC).

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ສ້າງ​ກຳ​ໄລ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ວັນ, ລາຍຮັບ​ຈາກ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ຕາມມື້ທີ່ຄົບກໍານົດທະນາຄານ​ຈະ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາກັດ​ຈຳນວນ​ຄັ້ງ (ອີງຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ)

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຫຼືບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທຄຕລ
 • ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງຈຸດປະສົງໃນການຊື້-ຂາຍຄຳ (ໃນບັນຊີ) ເພື່ອເປີດບັນຊີຄໍາ, ຂໍຮັບລະຫັດຈຳນວນ 10 ຕົວເພື່ອໃຊ້ໃນການອະນຸມັດ ຊື້-ຂາຍຄຳ.
 • ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ເລີ່ມແຕ່ 8:30 ເຖິງ 15:30 ແຕ່ວັນຈັນ-ວັນສຸກ.

​ຄ່າ​ບໍລິການ

ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ 35 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄັ້ງ (ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີການຊື້ ຂາຍຕົວຈິງ).

​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ກາ​ນ​ຊື້​-ຂາຍ

ຊື້-ຂາຍແບບທັນທີ (spot):

(1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ສອບຖາມລາຄາຄຳກັບພະນັກງານ ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ເບີ: 021-219308 ເພື່ອຕົກລົງ  ລາຄາທີ່ຕ້ອງການຊື້-ຂາຍຄຳ, (5) ພາຍຫຼັງຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ ທາງທຄຕລຈະສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນການຊື້-ຂາຍພ້ອມດ້ວຍ ລາຍເຊັນ ແລະປະທັບຕາຈາກ ທຄຕລໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນຮັບຮອງພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ  (ຖ້າມີ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ  ສັ່ງຊື້-ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ໃນກໍລະນີເຂົ້າມາດ້ວຍຕົນເອງຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາຊື້-ຂາຍກັນແລ້ວ ທາງ ທຄຕລ  ຈະເຮັດໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນລາຍເຊັນຕ້ອງກົງກັບລາຍເຊັນໃນບັນ  ຊີ ທີ່ລະບຸໃນສັນຍາແລະຖ້າເປັນນິຕິບຸກຄົນ ລາຍເຊັນຕ້ອງກົງກັບລາຍເຊັນໃນບັນຊີ  ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາແລະຕ້ອງມີກາປະທັບຂອງບໍລິສັດທຸກຄັ້ງ.  
ຊື້-ຂາຍແບບຂ້າມຄືນ (NY): (1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ, (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ແຈ້ງລາຄາຄຳທີ່ຕ້ອງການ, (5) ລໍຖ້າຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ທຄຕລ ທາງ Fax ເພື່ອເຊັນຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ (ຖ້າມີ) ແລ້ວສົ່ງແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ ສັ່ງຊື້- ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີຖ້າກາຍຕອນກາງຄືນທີ່ສັ່ງໄວ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີລາຄາຄໍາໃນຕະຫຼາດ ບໍ່ໄດ້ ຕາມລາຄາທີ່ສັ່ງໄວ້.   

ຊື້-ຂາຍແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ (GTC): (1) ແຈ້ງຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ, (2) ແຈ້ງເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ທີ່ສາມາດຕັດບັນຊີໄດ້ຕາມມູນຄ່າຊື້-ຂາຍທີ່ໄດ້ລະບຸ, (3) ແຈ້ງລະຫັດ 10 ຕົວເພື່ອຢືນຢັນຄໍາສັ່ງອະນຸມັດ, (4) ແຈ້ງລາຄາຄຳທີ່ຕ້ອງການ, (5) ລໍຖ້າຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ທຄຕລ ທາງ Fax ເພື່ອເຊັນຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບ (ຖ້າມີ) ແລ້ວສົ່ງແຟັກກັບຄືນທີ່ເບີ: 021 262764/218977 ຫຼືລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາ ສັ່ງຊື້- ຂາຍດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້, (6) ຄຳສັ່ງນີ້ຈະບໍ່ມີອາຍຸແຕ່ຄຳສັ່ງນີ້ຈະມີຜົນສັກສິດ ເມື່ອລາຄາຄໍາທ້ອງຕະຫຼາດເທົ່າກັບລາ  ຄາຄໍາທີ່ໄດ້ສັ່ງໄວ້ (ລູກຄ້າສາມາດແຈ້ງຄໍາສັ່ງຍົກເລີກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼືຜ່ານທາງໂທລະສັບ).

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ການຈ່າຍເງິນໂອນລອຍ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສະດວກສຳລັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳທະນາຄານ, ພຽງ​​ແຕ່​​ແຈ້ງ​ເລກ​ລະຫັດການ​ໂອນ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ເອກະສານ​ຕາມ​ທີ່​ຜູ້​ໂອນ​ເງິນ​ລະບຸ​ໃສ່​ໃນ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ຢູ່​ຕົ້ນ​ທາງເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດ ປະຈຳຕົວ​ທະຫານ, ບັດ​ຕຳຫຼວດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການຖອນເງິນໂອນລອຍ ສາມາດຖອນໄດ້ທຸກສາຂາ ແລະ ທຸກໜ່ວຍບໍລິການ ໄດ້ທົ່ວປະເທດ, ພຽງທ່ານນຳເອົາບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ກໍລະນີ​ລູກ​ຄ້າ​ບໍ່ຕ້ອງການ​ເງິ​ນ​ເອົາ​ສົດ, ຢາກໂອນເງີ​ນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ກໍ່​ໄດ້,​ ແຕ່​ຖ້າ​ເປັນ​ບັນຊີ​ຕ່າງ​ສາຂາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳ ນຽມ 15,000 ກີບ​, 60 ບາດ, 2 ​ໂດ​ລາ.
 • ໃນການຮັບເງິນໂອນລອຍຕ້ອງມີບັດປະຊາຊົນ, ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານບຳນານ, ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ, ບັດຕຳຫຼວດ, ບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ (ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານ ສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ    
 • ຕ້ອງມີເລກລະຫັດສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໂອນພ້ອມດ້ວຍເລກລະຫັດ Instrument Number ທີ່ໂອນຕົ້ນ ທາງເພື່ອເອົາເງິນໂອນລອຍ.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ບໍລິການຊຳລະຜ່ານ Counter

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນບໍລິການທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທ່ານໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆດ້ວຍການຫັກບັນຊີເງິນ ຝາກ ທີ່ມີຢູ່ກັບທະນາຄານ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດກໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ…ພຽງແຕ່ທ່ານນຳບິນເກັບເງິນມາທີ່ທະນາຄານ. ທ່ານ​ກໍ່​ສາມາດ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບິນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ ດວກ​ຜ່ານ​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທະນາຄານ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປມາ ແລະ ຊຳລະຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຄິວໃນການຊຳລະ, ທ່ານສາ ມາດຊຳລະຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ, ຫາຍ​ກັງວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢຸດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບິນ​ຫຼາຍ​ເດືອນ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ການແລກປ່ຽນເງິນຕຣາຕ່າງປະເທດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ໃຫ້​​ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຊື້ຫຼື​ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຖືກ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ອັດຕາ​ແລກ ປ່ຽນທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ທະນາຄານ​ຍັງ​ຮັບ​ຊື້​ຂາຍ​ທະ​ນາ​ບັດ, ​ແຊັກ​ເດີນທາງ ​ແລະ​ ດຣາ​ຟ໌ຂອງ​ສະກຸນ​ເງິນ​ຕ່າງໆ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ​ຂອງ ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ດ້ວຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ ​ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ທ່ານສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສະກຸນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ, ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ແລກປ່ຽນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ສູງ​ສຸດ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ມື້​ໄດ້​ທີ່​ກະດານ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ, ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ໌ຂອງ​ທະນາຄານ.​

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.
ຄ່າ​ບໍລິການ
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທີ່​ດີ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ