ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


5%

ບ້ານຕົ້ນຫອມ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື OnePay ມູນຄ່າລວມ 150.000 ຂຶ້ນໄປຫລຸດລາຄາ 5% ໃນຊ່ວງວັນທີ 01/10/2019-31/03/2020 ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນສະອາດເໜືອ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂທລະສັບ: 28599995

5%

The Tea Room ປາກເຊ ຊໍາລະຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%

10%

ຮ້ານອາຫານ ຊັນທາລາ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

5-8%

ຮ້ານ I'm 5 THanK Q ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 80.000ກີບຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນຫຼຸດ 8% ເມື່ອຊື້ຄົບ 130.000ກີບຂຶ້ນໄປ. ສະຖານທີ່ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໂທລະສັບ 22226130

10%

SHISEIDO (ຮ້ານແຕງເຈີຣິນ ສະປາ ສາຂາວັດຈັນ) ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ OnePay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັ້ນ)

10%

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບອາຫານ 10%

10%

ໂຮງແຮມ ອິນທີຣາ ທ່າແຂກ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ

10%

ສະເພາະຄ່າອາຫານ

ສ່ວນຫຼຸດ 5%

ຮ້ານອາຫານບັນກວນ ບາຍ ຫົງທອງ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 300.000ກີບ ຂຶ້ນໄປທຸກລາຍການ ທີ່ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 55553464

5%-10%

ຮ້ານກະແລັມຫວານປາກ ທ່າແຂກ ຊໍາລະດ້ວຍບັດ ຫຼື OnePay ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າມູນຄ່າ 50.000 ກີບ - ມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5% ມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10%