ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

10%

ທຸກໆການບໍລິການ

10%

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບອາຫານ 10%

5%

ຮັບສ່ວນຫຼຸດເມື່ອຊໍາລະດ້ວຍບັດ BCEL ແລະ OnePay

5%

ເດິຊີຕີ້ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສຳລັບສິນຄ້າທຸກປະເພດ ເມື່ອຊື້ຄົບ 50.000 ກີບຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ລວມລາຍການໂປຼໂມຊັນ. ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 020 23445555

15%

ຮ້ານອາຫານສຸກສະບາຍ ບ້ານທ່າແຂກເໜືອ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 15% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 020 22320909

3-10%

ຮ້ານ Jiffy Minimart ທ່າແຂກ ບ້ານຫ້ວຍນາງລີ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດພິເສດແກ່ລຸກຄ້າເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າໃນມູນຄ່າ 50.000 ກີບ-100.000 ກີບ ຫຼຸດ 3% ແລະ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100.000 ກີບ ຫຼຸດ 10% ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ 020 55855588

20%

ເກສອນ ເຈເວີຣີ ບ້ານທ່າຫຼວງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຫຼື ຜ່ານ BCEL OnePay ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 78977779

20.000 ກີບ ຕໍ່ຄຳ 1 ບາດ

ຮ້ານຂາຍຄຳນາງແສງມະນີ ນະຄອນປາກເຊ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20.000 ກີບ ຕໍ່ຄຳ 1 ບາດ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໂທ 54484848 ໝາຍເຫດ: ໂປຣໂມຊັນຂອງຮ້ານອາດມີການປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະໄລຍະ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

10-30%

ພູບາຈຽງຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ຣີສອດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10-30% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າອາຫານ, ຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂເປັນເປັນຕາມບໍລິສັດກຳນົດຕາມແຕ່ລະໄລຍະ

5%

The Tea Room ປາກເຊ ຊໍາລະຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%