ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


5%

ຮ້ານອາຫານຂອງວິວ ຈ່າຍຜ່ານບັດຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

5%-10%

ສຳລັບ ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຊ້ອມແປງ (ຍົກເວັ້ນໂທລະສັບ)

5%

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດ, ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າທີ່ມີ Promotion ຫຼື ມີສ່ວນຫຼຸດແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດອີກ ໂປຣໂມຊັນນີ້ລວມທຸກສາຂາ

10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

10%

ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ

10%

ຮ້ານອາຫານ ຊັນທາລາ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ