bcel_web_file_79_dd79f1b1b38cbdfc3f7b015e835f05db.jpg
📣📣ພ້ອມແລ້ວກັບບໍລິການໃໝ່ຈັດສົ່ງບັດຊິບເຖິງທີ່😎
ພ້ອມເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ 1 ທັນວາ 2021 ນີ້!!
...........................................
📌 6 ຕົວເມືອງຕໍ່ໄປນີ້ກຽມຕື່ນເຕັ້ນກັບການບໍລິການສົ່ງບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay ຮອດເຮືອນທ່ານ "ຟຣີ" ນັບແຕ່ວັນທີ 01/12/2021-28/02/2022 ລວມມີ: ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.
1. ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ອອກບັດໃໝ່ ແລະ ປ່ຽນບັດໃນໄລຍະນີ້ ຈໍານວນ 36.000 ບັດທຳອິດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການໄດ້ຮັບບໍລິການນີ້.
2. ບໍລິການນີ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ 6 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.
3. ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຜ່ານແອັບ BCEL One ເພື່ອຮັບບໍລິການສົ່ງບັດຟຣີ.
------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: bcelbank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank