bcel_web_file_86_816a810222220da00423923aac725689.jpg
BCEL ໃຈດີແຈກຮອບ 2 ເອົາໃຈລູກຄ້າ ສາຍ Call ສາຍ Chat Online📲
ກັບໂປຣນີ້ເລີຍ ''ເຕີມປຸບລຸ້ນຮັບທັນທີ'' ຮັບຂອງລາງວັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1.400 ກວ່າລາງວັນ ວ້າວວວ 🎊🎊🎊
📌ພຽງເຕີມເງິນຄ່າໂທ 5.000 ກີບຂຶ້ນໄປ/ຄັ້ງ ທຸກເຄືອຂ່າຍຜ່ານ:
✅BCEL One
✅OneCash Wallet
--------------------------------------------------
🎊ຂອງລາງວັນມີດັ່ງນີ້:
🎀ລາງວັນທີ1: ລົດຈັກ Honda Scoopy Limited ຈໍານວນ 1 ລາງວັນ
🎀ລາງວັນທີ2: ຄໍາໂລໂກ້ ທຄຕລ ນໍ້າໜັກ 2 ສະຫຼຶງ ຈໍານວນ 20 ລາງວັນ
🎀ລາງວັນທີ3: ເງິນລາງວັນ ມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ຈໍານວນ 200 ລາງວັນ
🎀ລາງວັນທີ4: ເງິນລາງວັນ ມູນຄ່າ 50.000 ກີບ ຈໍານວນ 300 ລາງວັນ
🎀ລາງວັນທີ5: ເງິນລາງວັນ ມູນຄ່າ 30.000 ກີບ ຈໍານວນ 400 ລາງວັນ
🎀ລາງວັນທີ6: ເງິນລາງວັນ ມູນຄ່າ 20.000 ກີບ ຈໍານວນ 500 ລາງວັນ
📌Promotion ນີ້ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ນີ້ເດີ້.
-----------------------------------------------------
👉ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:
- ລູກຄ້າທີ່ເຕີມເງິນຄ່າໂທລະສັບປະເພດເບີໂທ ແລະ ເບີອິນເຕີເນັດ (ສະເພາະປະເພດ Prepaid), ລາຍເດືອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ.
- ລູກຄ້າເຕີມເງິນຄ່າໂທລະສັບ ມູນຄ່າ 5.000 ກີບຂຶ້ນໄປ/ຄັ້ງ ທຸກເຄືອຂ່າຍຜ່ານ BCEL One, OneCash Wallet, ,ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມຊິງໂຊກ ໃນການເປີດກ໋ອງຂອງຂວັນໃນໜ້າຖັດໄປຫຼັງຈາກເຕີມເງິນສຳເລັດ.
- ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊິງໂຊກ ໃນການເປີດກ໋ອງຂອງຂວັນ ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ, ເງິນລາງວັນດັ່ງກ່າວຈະໂອນເຂົ້າບັນຊີຜູ້ທີ່ເຕີມມູນຄ່າໂທອັດຕະໂນມັດ.
- ເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ເຕີມມູນຄ່າໂທຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໂປຣໂມຊັ້ນ ເຊິ່ງຈະບໍ່ຂຶ້ນກັບເບີໂທລະສັບ.
- ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊິງໂຊກ ໃນການເປີດກ໋ອງຂອງຂວັນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ລົດຈັກ Honda Scoopy Limited ແລະ ຄໍາໂລໂກ້ ທຄຕລ ນໍ້າໜັກ 2 ສະຫຼຶງ ແມ່ນໃຫ້ແຄັບເຈີ້ຫຼັກຖານການຮັບລາງວັນໄວ້ ແລ້ວຕິດຕໍ່ຮັບຂອງລາງວັນໄດ້ທີ່ OneCare ຕະຫຼອດ 24/7 ຊົ່ວໂມງ (ລອັກອິນເຂົ້າ BCEL One -> OneCare -> ແກ້ໄຂບັນຫາ BCEL One -> ບັນຫາອື່ນໆ -> ແລ້ວພິມວ່າ ຖືກລາງວັນ).
- ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ລົດຈັກ Honda Scoopy Limited ແລະ ຄໍາໂລໂກ້ ທຄຕລ ນໍ້າໜັກ 2 ສະຫຼຶງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕິດພັນກັບລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ.
📍ຜູ້ໂຊກດີອາດເປັນທ່ານ... ຢ່າລືມ! ກົດ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋𝐁𝐚𝐧𝐤, ກົດຕິດ ⭐ (𝐒𝐞𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭) 𝐅𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 ຂອງພວກເຮົາໄວ້ເດີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳດີໆຈາກ ທຄຕລ.
------------------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank & BCEL Promotion
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank