dddddddd

#ສ້າງຍອດຂາຍສູງໄດ້ດ້ວຍ_BCEL_E-Commerce

#ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຕາມຜູ້ບໍລິໂພກໃນຍຸກດີຈີຕໍ_Digital

 

ລະບົບຊໍາລະສະສາງນີ້ແມ່ນ:

  • ✅ ທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ໄດ້ 24/7
  • ທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ, ເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ຜົນກຳໄລ
  • ທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການລະບົບການຊຳລະສະສາງບັດເດບິດ ແລະ ບັດເຄຼດິດ ແບບອອນລາຍທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
  • ທຸລະກິດທີ່ມີເວັບໄຊທ໌ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລະບົບຊຳລະສະສາງທີ່ສາມາດຕອບໂຈດຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການຫັນມາສູ່ E-Commerce
  • ລະບົບການຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວແບບອອນລາຍ, ສາມາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າກວດເຊັກລາຍການຊໍາລະສະສາງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
  • ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ຫຼາຍສະກຸນເງິນ (Multi Currencies)
  • ມີລະບົບໃນການກວດສອບລາຍການສໍ້ໂກງ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພສູງລະດັບສາກົນ

#ລະບົບການຊໍາລະສະສາງຜ່ານອິນເຕີເນັດ_BCEL E-Commerce ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຜັກດັນຜົນສຳເລັດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ…

#BCELBank

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

☎ 1555

🇫 BCEL Bank

🌐 www.bcel.com.la