ລະຫັດ OTP ໄດ້ມາຈາກໃສ?

ອັບເດດລ່າສຸດເມື່ອ: 2015-05-20

ລະຫັດ OTP ຫຼື ລະຫັດທຸລະກຳ ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. ສາມາດຮັບໄດ້ຢູ່ 1 ໃນ 2 ຮູບແບບຄື:

  • ຜ່ານ Token OTP: ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກົດເອົາເລກລະຫັດ ຈາກເຄື່ອງກົດລະຫັດ (Token) ເພື່ອເອົາມາປ້ອນໃສ່ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ.
  • ຜ່ານ SMS OTP: ແມ່ນທາງລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາເບີໂທທີ່ທ່ານໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ