http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,031.008,062.00
THB 249.27250.52
EUR 10,102.0010,153.00
GBP 12,635.0012,888.00
AUD 6,974.007,113.00
CAD 7,056.007,197.00
JPY 72.2773.69
ວັນທີ: 31/10/2014 ລະອຽດ...