http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,091.008,123.00
THB 251.42252.68
EUR 9,046.009,091.00
GBP 12,271.0012,516.00
AUD 6,199.006,322.00
CAD 6,177.006,300.00
JPY 66.6968.00
ວັນທີ: 27/02/2015 ລະອຽດ...