http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,028.008,060.00
THB 252.12253.39
EUR 10,579.0010,632.00
GBP 13,096.0013,358.00
AUD 7,372.007,519.00
CAD 7,277.007,422.00
JPY 76.0777.57
ວັນທີ: 28/08/2014 ລະອຽດ...