http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,084.008,116.00
THB 244.00245.23
EUR 8,856.008,901.00
GBP 12,304.0012,550.00
AUD 6,212.006,336.00
CAD 6,277.006,402.00
JPY 65.3266.60
ວັນທີ: 25/05/2015 ລະອຽດ...