http://www.bcel.com.la     ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຜະລິດຕະພັນບໍລິການ

ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
     
ສະກຸນເງິນໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ອັດຕາຂາຍ
USD 8,029.008,064.00
THB 248.71249.96
EUR 11,093.0011,149.00
GBP 13,286.0013,552.00
AUD 7,317.007,463.00
CAD 7,169.007,312.00
JPY 77.1478.66
ວັນທີ: 25/04/2014 ລະອຽດ...