ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.404 8.405 8.407 8.444
US Dollar USD 50-100 8.405 8.405 8.407 8.444
Thai Baht THB 255,56 255,56 255,61 257,47
Euro EUR 1-20 9.750 9.751 9.753 9.799
Euro EUR 50-500 9.751 9.751 9.753 9.799
Pound Sterling GBP 10.798 10.798 10.800 11.014
Australian Dollar AUD 6.108 6.108 6.110 6.230
Canadian Dollar CAD 6.170 6.170 6.172 6.293
Japanese Yen JPY 73,38 73,38 73,44 74,85
Swiss Franc CHF 8.034 8.034 8.036 8.195
Renminbi Yuan CNY 1.242 1.242 1.244 1.265
Danish Krone DKK - - 1.350 1.377
Norwegian Krone NOK - - 1.058 1.079
Swedish Krona SEK - - 970 990
Singapore Dollar SGD 6.101 6.101 6.103 6.223
HongKong Dollar HKD - - 1.094 1.116
Vietnamese Dong VND - - 0,3668 0,3741

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.