ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.269 8.270 8.272 8.309
US Dollar USD 50-100 8.270 8.270 8.272 8.309
Thai Baht THB 249,64 249,64 249,69 251,51
Euro EUR 1-20 9.699 9.700 9.702 9.748
Euro EUR 50-500 9.700 9.700 9.702 9.748
Pound Sterling GBP 10.412 10.412 10.414 10.620
Australian Dollar AUD 6.420 6.420 6.422 6.548
Canadian Dollar CAD 6.239 6.239 6.241 6.364
Japanese Yen JPY 73,99 73,99 73,99 75,47
Swiss Franc CHF 8.130 8.130 8.132 8.293
Renminbi Yuan CNY 1.221 1.221 1.223 1.245
Danish Krone DKK - - 1.344 1.371
Norwegian Krone NOK - - 1.075 1.096
Swedish Krona SEK - - 1.044 1.065
Singapore Dollar SGD - - 6.160 6.283
HongKong Dollar HKD - - 1.080 1.101
Vietnamese Dong VND - - 0,3661 0,3734

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.