bcel_web_file_26_67dfa09b6aefcbb9345237c57b48c60d.jpg

#BCEL_Mastercard_ຮູບແບບໃໝ່ແຕະເພື່ອຈ່າຍ_ງ່າາຍທຸກການຊໍາລະ

BCEL ມີໂປຣໂມຊັນດີໆມາຝາກລູກຄ້າທຸກທ່ານອີກແລ້ວ🤩🤩🤩
ພຽງແຕ່ ເປີດ / ປ່ຽນບັດ BCEL Mastercard ມາເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ມີ Contactless ແຕະເພື່ອຈ່າຍ ກໍ່ມີສິດໄດ້ຮຸ້ນຮັບ iPhone 14 Pro Max📱 ແລະ iPad Gen-9📱 ແລ້ວ
📌🥳ໂປຣໂມຊັນດີໆແບບນີ້ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2022 – 12 ທັນວາ 2022 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

👉ມື້ນີ້ທ່ານປ່ຽນແລ້ວຫຼືຍັງ❓

#ມາສ໌ເຕີ້ຄາດ #ແຕະເພື່ອຈ່າຍງ່າຍທຸກການຊຳລະ
#BCEL Mastercard Contactless
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໂປຣໂມຊັນ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486033580220648&set=pb.100064420313092.-2207520000.&type=3

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຜະລິດຕະພັນ:
💳 BCEL World Mastercard: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html...
💳 BCEL My Way Mastercard: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html...
------------------------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🌐 www.bcel.com.la
FB: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
Tiktok: BCEL Bank