ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ຄະນະບໍລິຫານ


bcel_web_file_116_6691c924601bce4da1c3d738ad73faff.jpg
bcel_web_file_115_aba9f4ca731a2e8e7820a88c7916b952.jpg

ພະ​ແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງາ​ນ

1.

ທ່ານ ລັດສະໝີ ດໍາລົງບຸນ

ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

2.

ທ່ານ ຄໍາ​ສະຫວັນ ອຸດທະ​ຈັກ

​ຮອງຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

3.

ທ່ານ ຜາຍ ໄຊຍະລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່

1.

ທ່ານ ນ. ວຽງແກ້ວ ອິນສີມີໄຊ

ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່

2.

ທ່ານ ຕຸລາ​ລິດ ພົມມະ​ສຸລິນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່

3.

ທ່ານ ທິບພະຈັນ ໄຊຍະເສນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່

ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ

1.

ທ່ານ ນ. ພູແສງທອງ ອານຸລັກຄໍາ

ຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ

2.

ທ່ານ ສອນນາລິນ ແສງມະນີ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຫ້ອງການ​ບໍລິຫານ​ ​ແລະ ການ​ເງິນ

3.

ທ່ານ ນ. ຈັນສອນ ມະນີໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຫ້ອງການ​ບໍລິຫານ​ ​ແລະ ການ​ເງິນ

ພະ​ແນ​ກບັນຊີ​ສັງ​ລວມ

1.

ທ່ານ ນ. ສຸດຖະໜອມ ແກ້ວລະຄອນ

​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບັນຊີ​ສັງ​ລວມ

2.

ທ່ານ ນ. ເນດນະພາ ໄຊຍະລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ

3.

ທ່ານ ສີສະ​ຫວາດ ດວງ​ສະ​ຫວັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມ

ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

1.

ທ່ານ ພອນເພັດ ມະນີຈິດ

ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

2.

ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ຊຸມພົນພັກດີ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

3.

ທ່ານ ຈິດສະຫວັນ ວິລະພັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

4.

ທ່ານ ນ. ວະນິດາ ພິມມະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

1.

ທ່ານ ບຸນລ້ວນ ອຸ່ນລະທະວົງ

ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

2.

ທ່ານ ສົມພອນ ຮຸ່ງຍະຈິດ

ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

3.

ທ່ານ ນ. ເພັດສະໄໝ ໄຊຍະມຸງຄຸນ

ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

ພະ​ແນ​ກຄັງ​ເງິນສົດ

1.

ທ່ານ ວົງເດືອນ ຢາຢົງໄກ

ຫົວໜ້າພະແນກຄັງເງິນສົດ

2.

ທ່ານ ຄຳພອນ ຍອຍສາຍຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄັງເງິນສົດ

ພະແນກກວດກາພາຍໃນ

1.

ທ່ານ ວົງສັກ ລັດຕະນະວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ

2.

ທ່ານ ຄຳ​ໝອນ ວັນ​ຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ​ພາ​ຍ​ໃນ

3.

ທ່ານ ນ.​ ເພັດສະໝອນ ສົມຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ສູນບໍລິ​ການ

1.

ທ່ານ ເອກະລາດ ກັນຍາວົງ

ຫົວໜ້າສູນ​ບໍລິການ

2.

ທ່ານ ຄຳຕັນ ສີສູນທອນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນ​ບໍລິການ

3.

ທ່ານ ວິທະຍາ ຈັນເທຣີ

ຮອງຫົວໜ້າສູນ​ບໍລິການ

4.

ທ່ານ ນ. ຈັນຖະໜອມ ສຸວັນລາສີ

ຮອງຫົວໜ້າສູນ​ບໍລິການ

ສູນ IT

1.

ທ່ານ ນ. ສີລິວອນ ວົງສໍາພັນ

ຫົວໜ້າສູນໄອທີ

2.

ທ່ານ ບຸນ​ທິບ ທິບ​ພະ​ວົງ

ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອທີ

3.

ທ່ານ ອະນຸພາບ ພູນສະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນໄອທີ

ສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ

1.

ທ່ານ ຕຸລາ ວົງໜໍ່ແກ້ວ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ

2.

ທ່ານ ກາລະເກດ ສຸດຕາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ

3.

ທ່ານ ນ. ເພັດມາລາພອນ ວົງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ

4.

ທ່ານ ນະຣິນ ພົມມະຣາຊ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ

1.

ທ່ານ ຫີນເພັດ ຈັນທະລັງສີ

ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ

2.

ທ່ານ ນ. ພອນດາລາ ບຸດທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ

3.

ທ່ານ ອານຸວັນ ຫຼວງ​ສີວິ​ໄລ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຂາ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

1.

ທ່ານ ບຸນທັນ ແກ້ວບຸບຜາ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

2.

ທ່ານ ນ. ຄອນສະຫວັນ ເພັດລຳພັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

3.

ທ່ານ ຄຳສະຫວ່າງ ກີລາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

4.

ທ່ານ ສົມ​ມະ​ນາ ທິດາ​ວັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

1.

ທ່ານ ສົມປະສົງ ໂພທິສານ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

2.

ທ່ານ ນ. ສີສຸພອນ ສີຫາລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

3.

ທ່ານ ນ. ບຸນຍົງ ລາດຊະວົງສ໌

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

4.

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຈັນທະລັງສີ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະອຳນວຍການ

1.

ທ່ານ ສົມສຸກ ດວງດາລາ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະອຳນວຍການ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າພະແນກ)

2.

ທ່ານ ລະຄອນ ສິນນະວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະອຳນວຍການ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າພະແນກ)

3.

ທ່ານ ພູຄໍາ ແພງທາລັງສີ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະອຳນວຍການ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າພະແນກ)

1

ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ

1.

ທ່ານ ສີປະເສີດ ຄ່ວງສະຫວັນ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2.

ທ່ານ ພູ​ວຽງ ​ເສລີ​ສັກ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3.

ທ່ານ ນ. ຈັນສະໄໝ ສຸລິຍະປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2

ສາຂາ ຈຳປາ​ສັກ

1.

ທ່ານ ບຸນ​ຍົງ ດາວ​ສຸກ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ຈໍາປາ​ສັກ

2.

ທ່ານ ນ. ບຸດສະບາ ພັນທະລາດ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ​ຈຳປາ​ສັກ

3.

ທ່ານ ອະນຸສັກ ທໍາມະຂັນຕີ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ​ຈຳປາ​ສັກ

3

ສາຂາ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

1.

ທ່ານ ເພັດພູວັນ ເຮືອງປັນຍາ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

2.

ທ່ານ ຄຳໃບ ບົວຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າ​ສາຂາສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

3.

ທ່ານ ອານຸສອນ ກຸ່ມມາລາສີ

ຮອງຫົວໜ້າ​ສາຂາສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

4

ສາຂາ ຄຳ​ມ່ວນ

1.

ທ່ານ ​ພູມະໂນ ລາຊະຈັກ

​ຫົວໜ້າສາຂາຄຳ​ມ່ວນ

2.

ທ່ານ ນ. ວຽງພະຈັນ ລິນສົມພູ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ຄຳ​ມ່ວນ

3.

ທ່ານ ນ. ແກ້ວລຳມອນ ພາລີສອນ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ຄຳ​ມ່ວນ

5

ສາຂາ ຫຼວງພະ​ບາງ

1.

ທ່ານ ຄິດ ສັງສິນໄຊ

ຫົວໜ້າສາຂາຫຼວງພ​ະບາງ

2.

ທ່ານ ນ. ເພັດສະໝອນ ຈັນທະມາດ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາຫຼວງພ​ະບາງ

3.

ທ່ານ ສອນເພັດ ຈິດຕະພອນ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​​ຫຼວງພະບາງ

6

ສາຂາ ອຸດົມ​ໄຊ

1.

ທ່ານ ກໍລະກັນ ບຸນຍາລາດ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ອຸດົມ​ໄຊ

2.

ທ່ານ ແດັດ ບົວເງິນ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ອຸດົມ​ໄຊ

7

ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ

1.

ທ່ານ ຄໍາຈັນ ຈັນທະມາດ

ຫົວໜ້າສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ

2.

ທ່ານ ໄຊສົມແພງ ກິ່ງມາລາ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ

8

ສາຂາ ບໍ່​ແກ້ວ

1.

ທ່ານ ຫົງຄຳ ເພັດດາວົງ

ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ​ບໍ່​ແກ້ວ

2.

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພົມມະວິຈິດ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ບໍ່​ແກ້ວ

9

ສາຂາ ອັດ​ຕະປື

1.

ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະແສງ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ອັດ​ຕະປື

2.

ທ່ານ ໄຊຊະນະ ພົມມະສີ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາອັດຕະປື

10

ສາຂາໄຊຍະບູລີ

1.

ທ່ານ ທະນູສັກ ແກ້ວປັນຍາ

ຫົວໜ້າສາຂາໄຊຍະບູລີ

2.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ແກ້ວຈັນລາ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາໄຊຍະບູລີ

3.

ທ່ານ. ພຸດທະສັກ ເພົ້າຜາສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາໄຊຍະບູລີ

11

ສາຂາ ຊຽງຂວາງ

1.

ທ່ານ ສົມຈັນ ວິສິສົມບັດ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ຊຽງຂວາງ

2.

ທ່ານ ສີສົມບັດ ອຸປຣະວັນ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາຊຽງຂວາງ

12

ສາຂາ​ ວັງ​ວຽງ

1.

ທ່ານ ມຸກດາ ຍອດ​ລະ​ວົງ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ວັງ​ວຽງ

2.

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ວົງໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາວັງວຽງ

13

ສາຂາ ຫົວພັນ

1.

ທ່ານ ທອງພູນ ແກ້ວບຸນທະວົງ

ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ​ຫົວພັນ

2.

ທ່ານ ເຢຍລໍ່ ຈົງເຕັງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ຫົວພັນ

14

ສາຂາ ​ດົງໂດກ

1.

ທ່ານ ມັງຄະລະ ມະນີວົງ

ຫົວໜ້າ​ສາຂາດົງໂດກ

2.

ທ່ານ ສຸວັນຄຳ ທອງຕານາວົງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ດົງ​ໂດກ

3.

ທ່ານ ນ. ສັງວານ ສິດທິວໍລະດາ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ດົງ​ໂດກ

15

ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ

1.

ທ່ານ ຄອນປະເສີດ ຫຼວງສຸວັນນະວົງ

ຫົວໜ້າສາຂາບໍລິຄຳໄຊ

2.

ທ່ານ ພອນປະເສີດ ແສງສະຫວ່າງ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ

16

ສາຂາ ຜົ້ງ​ສາລີ

1.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ສຸວັນນະຄຳ

ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ

2.

ທ່ານ ໄຊພິທູນ ກັນຕະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາຜົ້ງສາລີ

17

ສາຂາ ສາລະ​ວັນ

1.

ທ່ານ ຄຳແພງ ກຸມພົນພັກດີ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ສາລະ​ວັນ

2.

ທ່ານ ເສົາສະຫວາດ ສຸລະພົນ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ​ສາລະ​ວັນ

18

ສາຂາ ​ເຊ​ກອງ

1.

ທ່ານ ນ. ຈັນຖະໜອມ ມູນລາດຊະວົງ

ຫົວໜ້າສາຂາ​​ເຊ​ກອງ

2.

ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ເພັດຈໍາປາ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາເຊກອງ

19

ສາຂາ ​ໂພນໂຮງ

1.

ທ່ານ ພອນຄໍາ ດວງບຸບຜາ

ຫົວໜ້າສາຂາໂພນໂຮງ

2.

ທ່ານ ນ. ສົມໄພວັນ ພອນຄໍາມາ

ຮອງຫົວໜ້າສາຂາໂພນໂຮງ

20

ສາຂາ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ

1.

ທ່ານ ພູທອນ ດວງພະຈັນ

ຫົວໜ້າສາຂາ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ

2.

ທ່ານ ຂັນຄຳ ທຸລາວັນ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາໄຊເສດຖາ

3.

ທ່ານ ພູນປະເສີດ ວົງມີໄຊ

ຮອງ​ຫົວໜ້າສາຂາ​​ໄຊ​ເສດ​ຖາ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023