ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສະໝັກວຽກ


page-find-jobNew_4.jpg

ປະກາດ ຜົນຄະແນນສອບເສັງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໃນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ

ທີ່ໄດ້ຄະແນນ 50 ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ເຂົ້າມາສໍາພາດ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ 22/09/2022 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ຂອງ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຜົນຄະແນນການສອບເສັງ ໄດ້ຕາມເອກະສານຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໃນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 10/09/2022 ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທີ່ ພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ປະກາດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກກັບສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ ຮອບທີ 2

ໃຫ້ປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ ທຄຕລ ເພື່ອກະກຽມການສອບເສັງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 22/07/2022 ຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 4 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເວລາ 08:30-15:30 ໂມງ

ລາຍລະອຽດສາມາດກົດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມປະກາດທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກກັບສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ ຮອບທີ 1

ໃຫ້ປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ ທຄຕລ ເພື່ອກະກຽມການສອບເສັງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 22/07/2022 ຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 4 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເວລາ 08:30-15:30 ໂມງ

ລາຍລະອຽດສາມາດກົດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມປະກາດທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ເພື່ອປະກອບເຂົ້າສູນໄອທີຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ສູນບັດ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາຢູ່ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເປີດຮັບສະໝັກອອນໄລຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 01-15/07/2022, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023