ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດຕໍາແໜ່ງ IT Support ສາຂານະຄອນຫຼວງ, ສາຂາເຊກອງ ແລະ IT ຂອງພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ມື້ສໍາພາດ: ວັນອັງຄານ, ວັນທີ 25/12/2018

ກະລຸນາຖືໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນສະບັບຕົ້ນມານໍາ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກສອບເສັງຕໍາແໜ່ງ IT Support ແລະ IT ຂອງພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ສອບເສັງໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 19/12/2018

ກະລຸນາຖືບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື passport ມານໍາເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງຕໍາແໜ່ງ IT Support ຂອງສາຂານະຄອນຫຼວງ, ສາຂາເຊກອງ ແລະ IT ຂອງພະແນກກວດກາພາຍໃນ

ມື້ຮັບເອກະສານ ນັບແຕ່ວັນທີ 13-15/12/2018 ທີ່ຕຶກ C ສໍານັກງານໃຫຍ່

(ມື້ສອບເສັງແມ່ນວັນພຸດ, ວັນທີ 19/12/2018) ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າສໍາພາດ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ IT Programmer ຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່

ເຂົ້າມາສໍາພາດໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 21/11/2018 ທີ່ຫ້ແງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຕຶກ C

ກະລຸນາຖືໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນສະບັບຕົ້ນມານໍາ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງຕໍາແໜ່ງ IT Programmer ກັບ ທຄຕລ

ວັນວລາໃນການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ວັນທີ 17/11/2018

ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ ທຄຕລ

24/10/2018

ເປີດແຈກ-ຮັບຟອມ 29/10/2019 ຫາ 16/11/2018 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ