ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ແຈ້ງລາຍຊື່ນັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ສອບເສັງວັນອັງຄານ, ວັນທີ 02/04/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໂມສອນວິທະຍາໄລການເງິນພາກໃຕ້

ກະລຸນາຖືບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື passport ມານໍາເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຫ້ອງສອບ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ