ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານປະກອບໃຫ້ບັນດາສາຂາ ແລະ ພະແນກການພາຍໃນ

ເລີ່ມຮັບເອກະສານສໍາລັບສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ 15-16/08/2020, ສໍາລັບສາຂາຕ່າງແຂວງເລີ່ມວັນທີ 03-14/08/2020

ສໍາລັບລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານກົດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ປະກາດ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ວັນເວລາລັດຖະການ ໂທ: 021 213 200 ຕໍ່ 417-418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ