ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ


bcel_web_file_324_8c83d07d147e9d1fe9d3613f83a3609.jpg

ການມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ...

bcel_web_file_323_78742bdc15d2244808ec81d964e11ef1.jpg

ການມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ...

bcel_web_file_322_8f87bc942f9f0bf1e3b50f1c251bbe01.jpg

ການມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ...

bcel_web_file_321_21cde04e2d5d010a9736c284f9598a06.jpg

ການມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ...

bcel_web_file_320_3200f8556510077f67717b7094dedfb8.jpg

ການມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອາຄານຫຼັງໃໝ່ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ...

bcel_web_file_312_c9f7769d399435d3010be127a69ca16a.jpg

ທຄຕລ ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດຄົບຮອບ 149 ປີ...

bcel_web_file_311_2fef1ce90a07f9fd7c8213e7750138d9.jpg

ທຄຕລ ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດຄົບຮອບ 149 ປີ...

bcel_web_file_308_1e8e7016f5e5dff0b1cf6d411d090431.jpg

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຄຳມ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_307_e89b415ad19f30c20341a6a4249c0cea.jpg

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຄຳມ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້...

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024